Home » Kronisk nyresykdom » Nyrer og hjerte går hånd i hånd
Kronisk nyresykdom

Nyrer og hjerte går hånd i hånd

– Pasienter med kronisk nyresykdom, må være ekstra oppmerksom på hjerte- og karsykdommer. Det er den vanligste dødsårsaken i denne pasientgruppen, sier Peder Langeland Myhre. Foto: Getty Images

Pasienter med hjerte- og karsykdom har kjempehøy risiko for kronisk nyresykdom, og motsatt. I det siste har legene blitt mer og mer oppmerksomme på at hjerte og nyrer henger sammen, og at hjerte- og nyresvikt ofte er en og samme sykdom.

– En av ti voksne har kronisk nyresykdom, men de fleste vet ikke om det. Nyrefunksjonen blir naturlig dårligere med alderen, men noen får et større fall i nyrefunksjonen enn normal aldring tilsier. Det henger ofte sammen med sykdom som også fører til hjertesykdom, som høyt blodtrykk, overvekt og diabetes, sier Peder Langeland Myhre. Han er kardiolog ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Peder Langeland Myhre

Kardiolog ved Hjertemedisinsk avdeling på Akershus universitetssykehus.

Myhre forteller at disse sykdommene har felles risikofaktorer og bør i mange tilfeller behandles samtidig.

– Hvis jeg har en pasient med hjertesykdom og helt normale nyreverdier, tenker jeg at det ikke er så verst. Her er prognosene gode. Men dersom pasienten har nyresykdom i tillegg, er prognosen mye dårligere. Det har veldig mye å si, sier han.

Ta en urinprøve og sjekk nyrene

Derfor anbefaler Myhre at hjerteleger følger med på nyrene til pasientene sine. Han understreker at det er viktig å ta en urinprøve for å måle albumin i urinen.

– Urinprøve er veldig viktig, og noe vi kardiologer bruker altfor lite. Blodprøven vi ofte følger med på, kreatinin, sier mye om nyrene, men det beste er i tillegg å måle albumin i urinen. Det er en viktig risikomarkør for både nyresykdom og hjertesykdom. Har vi en hjertepasient som har albumin i urinen, må vi være ekstra oppmerksomme og virkelig tenke på å forbedre prognosen ved å bruke de midlene vi har, sier kardiologen.

Motsatt vei, anbefaler Myhre også at pasienter med nyresykdom får sin risiko for hjertesvikt vurdert, for eksempel ved å måle hjertemarkøren BNP i blodet.

– Pasienter med kronisk nyresykdom, må være ekstra oppmerksom på hjerte- og karsykdommer. Det er den vanligste dødsårsaken i denne pasientgruppen, sier han.

Bør behandles samtidig

Myhre tror noe av grunnen til at kardiologene ikke har vært så opptatt av nyresykdom tidligere, er at det ikke har vært noe god behandling å gi mot sykdommen.

– Nå vet vi at hjertemedisiner også virker gunstig på nyrene. ACE-hemmere, en medikamentgruppe vi har hatt i 30 år, er bra for hjertet, bra for blodtrykket og de virker beskyttende på nyrene. Så har det også kommet andre medikamenter som vi kaller SGLT2-hemmere, som bremser utvikling av sykdommen og bedrer overlevelse på toppen av ACE-hemmere, sier han.

Ikke slutt på hjertemedisin

Myhre advarer mot å slutte på disse hjertemedisinene selv om de gir en forbigående forverring av nyreprøvene.

– Det er litt problematisk at mange leger stopper med hjertemedisin og medisin mot høyt blodtrykk fordi de gir en liten negativ endring i kreatinin, blodprøven som sier noe om nyrefunksjonen. Mange leger tror at de må velge mellom å behandle hjerte eller nyrer. Men nyrene blir ikke påvirket negativt. Medisinene beskytter både hjertet og nyrene, og selv om nyreprøvene kan se litt verre ut, betyr det ikke at nyrene har det verre, snarere tvert imot sier han og legger til:

– Man må tåle at den nyreprøven blir litt høyere, og fortsette å ta medisinene. Det er ingen grunn til å bli engstelig. Det er veldig viktig, siden det gir bedre overlevelse.

Hjertet og nyrene henger sammen

Redusert nyrefunksjon er vanlig ved hjertesykdom, særlig hjertesvikt, som vil si nedsatt pumpefunksjon

Omtrent 2 prosent av alle voksne (10 prosent av de over 75 år) har hjertesvikt, og av disse har mer enn halvparten nyresykdom

Hjertesvikt og nyresykdom deler mange av de samme risikofaktorene, som alder, høyt blodtrykk, diabetes, fedme og hjerteflimmer, og bør derfor vurderes og behandles helhetlig

Av Marte Frimand

Neste artikkel