Skip to main content
Home » Kronisk nyresykdom » Diabetespasienter bør sjekke nyrene på årskontrollen
Kronisk nyresykdom

Diabetespasienter bør sjekke nyrene på årskontrollen

Foto: Getty Images

Fire av ti pasienter med diabetes type 2, får diagnosen kronisk nyresykdom i løpet av livet. Hvis man går for lenge med uoppdaget nyresykdom, har man stor risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. En enkel urinprøve kan vise om man har begynnende nyresykdom.

Trond Geir Jenssen er nefrolog og professor i nyresykdommer ved Rikshospitalet. Han forteller at det er kjempeviktig å oppdage nyresykdom tidlig, før store deler av nyrefunksjonen blir borte.

– Ved nyresykdom, faller nyrefunksjonen gradvis år for år. Når nyrefunksjonen er nedsatt, har man betydelig risiko for å få hjerte- og karsykdommer. Det er gjerne det nyrepasientene dør av. Vi kan forsinke utviklingen av nyresykdom, men vi kan ikke stoppe det. Derfor er det viktig å komme i gang tidlig, sier Jenssen.

Trond Geir Jenssen

Nefrolog og professor i nyresykdommer ved Rikshospitalet

For å oppdage nyresykdom tidlig, må man ta en urinprøve som viser albumin-nivået i urinen. Albumin er et protein, og er det første tegn på nyresykdom.

– Det er også vanlig å ta en blodprøve for å måle kreatinin-nivået i blodet.  Men denne prøven gir ikke utslag før nyresykdommen har kommet mye lengre. Hvis man venter til blodverdiene er høye, kan det hende at så mye som 30 prosent av nyrefunksjonen allerede er ødelagt før man rekker å reagere. Da kommer pasienten for sent til behandling, sier Jenssen.

Diabetes forverrer nyresykdommen

Diabetes type 2 kan føre til at nyresykdommen forverrer seg raskere. Det er fordi diabetes gir en ekstra belastning på nyrene.

– Vi har noen små karnøster i nyrene som filtrerer blodet slik at det blir til urin. Hvis blodsukkeret er for høyt, utsettes de små karnøstene for større filtrasjonsmengde. Det kalles hyperfiltrasjon, forklarer Jenssen.

– I tillegg har pasienter med diabetes type 2 ofte høyt blodtrykk, som også er en ekstra belastning på nyrene. Man tror også at blodsukkeret i seg selv kan være farlig for nyrene, sier han videre.

Fire av ti tester ikke urinen

Noklus er et register over voksne pasienter med diabetes. Der kommer det frem at kun 60 prosent av diabetes type 2-pasientene får målt albumin-nivået i urinen på årskontrollen. Det betyr at 40 prosent ikke får målt begynnende nyreskade.

– Det er veldig synd. Diabetes-pasienten bør ha sin egen service-bok, hvor de kjenner til sin egen HbA1c, sitt eget blodtrykk, kolesterol, kroppsvekt og albuminmengde i urinen, sier Jenssen.

– Hvorfor er det ikke flere leger som tar den urinprøven?

– Det er det flere grunner til. Noen leger tror det ikke er viktig. Andre sier det er vanskelig å få pasientene til å ta eller ta med urinprøve. Andre igjen sier de syns det er vanskelig å få analysert disse prøvene. Dette handler nok om at legene som ikke har eget apparat for å måle albumin i urin, må sende urinprøven til et laboratorium. Da får de ikke takst for det, og prøven blir en utgift for legen, sier Jenssen, og understreker:

– Men man må bare gjøre det likevel. Det er veldig viktig å ta den urinprøven på årskontrollen.


Fem fakta om diabetes og nyresykdom:

  1. En av ti voksne i Norge har kronisk nyresykdom, men de fleste vet ikke om det
  2. Pasienter med diabetes type 2 er spesielt utsatt for nyresykdom, og fire av ti med diabetes type 2, får diagnosen kronisk nyresykdom
  3. Rundt 10 til 15 prosent av alle tilfeller av nyresykdom, er forårsaket av diabetes type 1 og type 2
  4. Dersom du har fått påvist diabetes type 2, bør du sjekke urinen hvert år!
  5. Pasienter med høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom er andre risikogrupper for nyresykdom

Av Marte Frimand

Next article