Skip to main content
Home » Kronisk nyresykdom » Den ukjente folkesykdommen
Kronisk nyresykdom

Den ukjente folkesykdommen

Dersom man går lenge med nyresykdom uten behandling, har man økt risiko for andre sykdommer, først og fremst i hjerte og kar. Derfor er det viktig å komme i gang med behandling så raskt som mulig. Foto: Getty Images

Hvorfor er det så få som kjenner til kronisk nyresykdom? Det kan ha med å gjøre at det tidligere ikke fantes så mye god behandling for sykdommen. Men nå har forskningen tatt et stort steg fremover, og det har kommet ny behandling som kan bremse sykdomsutviklingen.

– Nyrene har mye reservekapasitet, så de klarer å gjøre jobben bra nok til å holde symptomene unna lenge. Man skal ha alvorlig nyresykdom før man merker noe på kroppen, sier Marit Solbu, nefrolog og leder i Norsk nyremedisinsk forening.

Marit Solbu

Nefrolog og leder i Norsk nyremedisinsk forening

– Siden man ikke merker noe på kroppen, må man ta en urin- og blodprøve for å oppdage nyresykdom. Det har det ikke vært stor nok bevissthet rundt, sier hun.

Små filternøster i nyrene

Nyrene er satt sammen med mellom 0,5 og 1,5 millioner blodkarnøster. Nøstene fungerer som bitte små filtrere som filtrerer blodet.

– Når disse filtrene går i stykker og slutter å fungere, begynner man å tape nyrefunksjon. Når det er mange filtre som ikke fungerer, blir det større belastning på dem som er igjen. De jobber under høyere trykk, som igjen gjør at de går fortere i stykker, sier Solbu.

Når man går til legen og tester nyrene, vil legen ta en blodprøve som måler kreatinin, som er avfallsstoffer fra musklene. Mengden kreatinin i blodet kan regnes om til prosentverdi av normal rensefunksjon i nyrene.

Det også viktig å ta en urinprøve og måle mengden av et protein som kalles albumin. Albumin i urinen viser til at det er en liten skade i blodårene i nyrene, og ganske sikkert også i resten av kroppen.

– Det kan være et tegn på at man bør begynne med blodtrykksmedisin, eller øke dosen hvis man allerede går på det, sier Solbu, og understreker at testing av blod og urin for å avdekke nyresykdom, må foregå i samarbeid med fastlegen.

Tidlig behandling er avgjørende

Dersom man går lenge med nyresykdom uten behandling, har man økt risiko for andre sykdommer, først og fremst i hjerte og kar. Derfor er det viktig å komme i gang med behandling så raskt som mulig.

– Noe av det viktigste for å forebygge forverring av nyresykdom, er å ha et godt behandlet blodtrykk. Vi bruker ofte blodtrykksmedisiner som har som tilleggsvirkning at nyrene jobber mindre tungt ved at filtertrykket blir litt lavere, sier Solbu.

Det har også kommet flere nye typer medisiner de siste årene som virker nyrebeskyttende uavhengig av blodtrykket og som bidrar til at nyrefilteret jobber litt mindre tungt.

– Flere medikamenttyper er under utprøving, og forhåpentligvis vil vi de neste årene ha mer å spille på i behandling av kronisk nyresykdom, sier Solbu.  

Nye retningslinjer

Solbu forteller at både fastlegene og nyrelegene ønsker mer bevissthet rundt å huske å teste personer som har risiko for å utvikle nyresykdom.

– Derfor er vi i ferd med å utarbeide en veileder for fastleger, i samarbeid med fastlegene. Det finnes nasjonale retningslinjer for nyresykdom hos diabetespasienter, men ikke generelle retningslinjer for andre grupper med risiko for nyresykdom. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier hun


Visste du at

• Den første delen av rørsystemet i nyrene er på rundt 12 millimeter. Hvis vi drar ut disse nøstene, blir de 12 kilometer lange i hver nyre.

• Normale friske nyrer filtrerer mellom 150 til 180 liter blodvæske hver dag.

• Heldigvis er rørsystemet veldig effektivt, så vi slipper å gå og tisse hele tiden.

Kronisk nyresykdom deles inn i fem stadier

• Stadium 1 – Normal nyrefunksjon, men strukturelle avvik eller urinfunn som kan tyde på nyresykdom

• Stadium 2 – Lett redusert nyrefunksjon, strukturelle avvik eller urinfunn som kan tyde på nyresykdom

• Stadium 3A og B – Moderat redusert nyrefunksjon

• Stadium 4 – Alvorlig redusert nyrefunksjon

• Stadium 5 – Nyresykdom i sluttstadiet

Av Marte Frimand

Next article