Home » Hjertehelse » Godthaabs visjon for bedre hjertehelse
Sponset

Egil Andre Bjørgen fra Godthaab Rehabiliteringssenter understreker betydningen av hjerterehabilitering, hvor pasienter mottar opptrening, kunnskap og sosial støtte for å forebygge fremtidige hjerteproblemer. Han fremhever også senterets tilgjengelige og fleksible programmer som essensielle for å støtte varige endringer og forbedret hjertehelse.

— Som pasient ved Godthaab blir du tatt imot av et tverrfaglig team. Teamets kjerne består av pasienten, ansvarlig lege, en sykepleier og en fysioterapeut eller iderettspedagog.Vi er en del av spesialisthelsetjenesten, med flere yrkesgrupper som jobber sammen for å hjelpe pasienten, forklarer idrettspedagog ved rehabiliteringssenteret Egil Andre Bjørgen. 

Egil Andre Bjørgen

Idrettspedagog, Godthaab Rehabiliteringssenter

— Målet er å oppnå best mulig funksjon, trygging, gi kunnskap  og hjelpe pasientene å mestre sin nye hverdag, legger han til og utdyper. 

— Vi vet at 20 prosent av hjertepasientene opplever en ny hendelse innen et år, og ytterligere 20 prosent det påfølgende året, sier han og forklarer at bruken av betegnelsen hjertehendelse brukes for å beskrive ulike medisinske tilstander og episoder som involverer hjertet, og som potensielt kan være livstruende. Eksempler på hjertehendelser kan være hjerteinfarkt eller hjertesvikt. 

— Har man først hatt en hjertehendelse kan man forebygge 60-70 prosent av nye hjertehendelser, legger han til. Vi ønsker å få ut budskapet om at effekten for pasienten er uvurderlig og gevinsten for samfunnet stor. Ifølge internasjonal forskning er hjerterehabilitering en nøkkelkomponent ved medisinsk oppfølging av hjertepasienter. Flere bør derfor henvises til hjerterehabilitering er det klare budskapet fra Bjørgen. 

Som pasient ved Godthaab blir du tatt imot av et tverrfaglig team

En ideell stiftelse

Videre opplyser Bjørgen at Godthaab er en privat, ideell stiftelse som har en avtale med Helse Sør-Øst. For å få tilbud om hjerterehabilitering må pasienten enten henvises fra sykehus eller fastlege. Egenandelen for oppholdet er kr 156,- per  døgn/dag, og dette går inn under Frikortordningen for helsetjenester. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram. 

Intensiv rehabilitering

— Hos oss har pasientene muligheten til intensiv rehabilitering ved å bo på senteret i to uker, eller de kan velge en mer fleksibel tilnærming ved å pendle hit 2-3 dager i uken over 6-8 uker, forklarer Bjørgen om strukturen av rehabiliteringsprogrammene ved Godthaab.

Gjenvinn funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade gjennom trening og behandling!

Godthaab tar imot pasienter som kommer direkte fra sykehus, og hjemmeboende som har søkt om rehabilitering.

Av Kristian Fabrizio

Neste artikkel