Home » Hjertehelse » Din hjertehelse
Hjertehelse

Din hjertehelse

Hvis du over tid føler deg slapp, svimmel, har mye hodepine eller har andre symptomer eller risikofaktorer bør du kontakte fastlegen for en sjekk. Foto: Unsplash

Jeg har vært fastlege på et lite sted i mange år og kan selv legge merke til at færre pasienter får akutt hjerteinfarkt. Vi har blitt sunnere, færre røyker og vi er bedre til å ta vare på helsa vår, men fortsatt er det slik at halvparten av alle hjerte-kar-hendelser kunne vært forhindra om vi kunne forebygge alt.

Overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking og diabetes er de fem påvirkbare faktorene som gir høyest risiko for hjertesykdom og mitt første råd til alle er «stump røyken – vi vil gjerne hjelpe deg!». Det gir stor helsegevinst uansett!

Marte Kvittum Tangen

Leder av Norsk forening for allmennmedisin

Når bør du sjekke blodtrykket?

Du får ikke bedre helse av tilfeldige regelmessige helsekontroller, men det er viktig er å oppsøke lege når det er grunn for det. Kjenner du deg frisk og er uten risikofaktorer, trenger du ikke måle blodtrykket. 

Hvis du over tid føler deg slapp, svimmel, har mye hodepine eller har andre symptomer eller risikofaktorer bør du kontakte fastlegen for en sjekk. Hvis fastlegen finner at du har for høyt blodtrykk starter en jobb dere må gjøre sammen for å vurdere hvilke tiltak det er behov for. En fastlege som kjenner deg og følger deg opp over tid er viktig. Vi vet at når pasient-lege forholdet har vart lenge får du har mindre behov for å oppsøke legevakt og sykehus, og pasienter som har hatt den samme fastlegen lenge lever lengre.

Er du kvinne?

Vi vet stadig mer om at kvinner har andre og flere symptomer enn menn for mange sykdommer. Det gjør det å stille riktig diagnose for kvinner vanskeligere. Det vi kaller koronar hjertesykdom, altså sykdom i hjertets egne blodårer, er fortsatt den tredje vanligste dødsårsaken i verden.

Vi har mange nye behandlingsmuligheter, og hjertekarkirurgi er en av behandlingsalternativene. Vi vet at kvinner og de med lavere inntekt eller utdanning sjeldnere får kirurgi når det er behov for det. Menn får oftere klassiske symptomer som smerter i brystet, pusteproblem og ekstrem svetting ved aktivitet, mens kvinner kan også få andre symptomer som uforklarlig kortpusthet eller influensalignende symptomer. Det er altså god grunn for kvinner til å være ekstra oppmerksomme og ta kontakt for å fortelle om sine symptomer.

Ansvar for egen helse

Vi har alle ansvar for egen helse, men noen ganger er det skikkelig vanskelig og vi trenger hjelp. Det er mye som skjer i et liv og vi gjør alle ukloke valg og prioritering iblant. Det er ikke alltid ens egen feil om man blir syk. Det å ha en fast lege som kjenner deg og følger deg over tid vet vi gir bedre helse. Uansett hvor flinke vi alle er, og uansett hvor mange medisiner vi tar, vil vi aldri klare å forebygge alt.

Neste artikkel