Home » Hjerte- og karsykdommer » Pasienter med diabetes har minst dobbelt så høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer som personer uten diabetes
hjerte-karsykdom

Pasienter med diabetes har minst dobbelt så høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer som personer uten diabetes

Kåre Birkeland. Foto: Diabetesforbundet

Diabetes øker faren for hjerte- og karsykdommer, men hvorfor er det slik og hva kan man selv gjøre for å minske denne risikoen?

Det er flere grunner til at diabetes øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Den ene er at denne type pasienter ofte er mer disponert for blant annet høyt blodtrykk.

– Diabetes øker risikoen for hjerte- og karsykdommer fordi man har økt forekomst av høyt blodtrykk og forandringer i blodfettstoffene som disponerer for forkalkning og hjerte- og karsykdom, sier Kåre Birkeland, professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved UiO, og overlege ved OUS.

– Høyt blodsukker og diabetes i seg selv kan også skade blodåreveggen og gi mer åreforkalkning og hjerte- og karsykdom, sier Birkeland.

Både type 1-diabetes og type 2-diabetes øker risikoen for disse sykdommene. Selv om type 1-diabetes er en autoimmun sykdom, mens type 2-diabetes er en slags livsstilssykdom, er utfallet det samme. Fellesnevneren at kroppen får mindre insulin enn den trenger. Dermed øker blodsukkeret.

Sunnere kosthold og økt mosjon

Dersom du er i faresonen for å utvikle hjerte- og karsykdommer, enten fordi du er arvelig disponert eller på grunn av overvekt, usunt kosthold og stillesittende liv, kan det være på tide å gjøre visse livsstilsendringer. Vi vet at både mengden sukker i blodet, blodfettstoffene og høyt blodtrykk i høy grad påvirkes av det vi spiser og det vi gjør. 

– Vi anbefaler i stor grad et mer plantebasert kosthold, med lite rødt kjøtt. Dette med røyking er også viktig for både hjerte- og karsykdommer og for diabetes. Det blir heldigvis færre og færre som røyker, men det er tydelig overhyppighet av røyking blant de som får hjerte- og karsykdommer og diabetes, sier Birkeland.

Få kontroll på blodtrykk og kolesterolnivå

Du bør også ta kontakt med fastlegen og få undersøkt blant annet blodtrykket og kolesterolnivået i blodet.

– Viktigheten av å behandle blodtrykket, blodsukkeret og blodfettstoffene godt, er hjørnesteinene i behandlingen, sier Birkeland.

I tillegg har det kommet noen nye medisiner på markedet som både beskytter hjertet og hjelper mot overvekt.

– De siste årene har man fått noen nye medisiner som heter SGLT2-hemmere. De virker beskyttende og hindrer nye hendelser hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt allerede. Den andre hovedgruppen av medikamenter er det som heter GLP-1-analoger, som har særlig gunstig effekt ved overvekt og fedme fordi det både reduserer overvekten og kan beskytte mot hjerte- og karsykdom, sier Birkeland.

God hjertehelse handler om sunnere levevaner

Birkeland påpeker at en sunnere livsstil er avgjørende for å forebygge hjerte- og karsykdommer.

–  Sunt levesett med sunt, plantebasert kosthold, spise lite mettet fett, slutte å røyke og øke fysisk aktivitet er viktig. Men det er klart at for de som virkelig er i høyrisikogruppen, kanskje allerede har hatt hjerteinfarkt, så anbefaler vi også medikamenter som kan være med på å redusere nye infarkt eller nye hjerneslag, og redusere risikoen for åreforkalkning, særlig blant de som har virkelig høy risiko, avslutter Birkeland.

Type 1-diabetes utgjør cirka 10 prosent av all diabetes, og er en autoimmun sykdom. Istedenfor å ødelegge bakterier og virus, ødelegger immunforsvaret de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen slik at insulinproduksjonen stopper opp.

Type 2-diabetes utgjør cirka 85-90 prosent av all diabetes, og er ofte forbundet med overvekt, stillesittende liv og for mye kalorier. Dette er en diabetes som kommer med økende alder, selv om man de siste årene har sett en tendens til at stadig yngre personer får diagnosen. I motsetning til type 1-diabetes, er ikke dette en autoimmun sykdom. Problemet er ikke at kroppen slutter å produsere insulin, men at insulinet virker dårligere, det som kalles insulinresistens. De insulinproduserende cellene virker dårligere og lager for lite insulin i forhold til behovet.

Det som er felles for begge typene er at kroppen får for mindre insulin enn den trenger.

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel