Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Blodprøven som oppdager hjertesvikt
Sponset

En enkel blodprøve kan gi svar på om du har hjertesvikt eller ikke.

Dersom du har symptomer på hjertesvikt, kan du hos fastlegen få tatt en enkel blodprøve for å utelukke eller påvise hjertesvikt. Testen, som heter NT-proBNP, er en norsk oppfinnelse og analyseres på de fleste norske sykehuslaboratorier. Den er også i bruk i resten av verden.

Hva er symptomer på hjertesvikt?

Ved hjertesvikt klarer ikke hjertet å pumpe blod rundt i kroppen kraftig nok. Symptomer kan være at man lett blir tungpustet og orker mindre. Lett hjertesvikt gir symptomer kun ved høy aktivitet mens mer alvorlig hjertesvikt kan gi symptomer også ved mindre anstrengelser og hvile. Hjertesvikt kan oppstå akutt, men kommer ofte gradvis over tid. Tretthet/slapphet er vanlig og nedsatt blodsirkulasjon kan gi hovne bein. Andre symptomer kan være hjertebank, redusert matlyst, vektendringer og søvnvansker.

Hjertesvikt

Hjertesvikt rammer mange, og Hjerte- og karregisteret viser 32.165 tilfeller i 2018.  Dette er en alvorlig tilstand som krever behandling, men livsstil kan likevel være med på å forsinke og kanskje forhindre at den utvikler seg ytterligere. Det er derfor viktig å få stilt diagnosen så tidlig som mulig.

Verdifullt for videre behandling

Symptomene på hjertesvikt kan være vanskelig for legen å skille fra andre tilstander. Her vil «hjertesvikttesten» NT-proBNP gi legen avgjørende informasjon på om det er hjertesvikt eller ikke. Det betyr at du kan komme i gang med riktig behandling, og eventuelt videre undersøkelser, mye raskere.

Gull verdt for både deg og legen

«Hjertesvikttesten» er lett tilgjengelig og er et viktig verktøy for legen i vurdering av symptomene dine. Dersom testen viser normale verdier, vil legen kunne utelukke hjertesvikt, og kan da se etter andre forklaringer på symptomene. Ved forhøyede verdier vil videre undersøkelser og behandling være nødvendig. Å få en rask avklaring på dette vil sikre at du får riktig behandling og oppfølging på et tidligere tidspunkt, og sannsynligvis derfor øke din livskvalitet.

Du trenger ikke gå rundt og engste deg for om symptomene du har betyr hjertesvikt eller ikke. Legen din kan ved hjelp av «hjertesvikttesten» NT-proBNP raskt gi deg en avklaring.

Av Julie Cathrine Knarvik

Next article