Skip to main content
Home » Diabetes » Ta vare på føttene!
Fotsår

Ta vare på føttene!

Kvinne smører føttene med krem
Kvinne smører føttene med krem

Komplikasjoner med føttene rammer mange diabetikere. Men det er mye man selv kan gjøre for å forebygge.

I overkant av fire prosent av befolkningen har diabetes type 1 eller 2. Senkomplikasjoner ved diabetes kan føre til nedsatt syn, og hos noen blir nyrene rammet. Det er mindre kjent at den vanligste senkomplikasjonen rammer føttene.

Mister smertefølelsen

– Årsaken er at de små nervene lengst unna hjernen blir skadet. Denne tilstanden kalles nevropati og diabetes er i dag den aller vanligste årsaken til lidelsen, både i Norge og på verdensbasis, sier Eivind Witsø som er overlege ved ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital og leder for diabetisk fotteam ved sykehuset.

Han forklarer at de med nevropati mister den normale smertefølelsen i føttene, huden blir tørr og dårlig, og de kan også få svekket muskulatur med feilstillinger. En fot uten smertefølelse er utsatt for trykksår og infeksjon.

– Noen diabetikere har dårlige blodsirkulasjon og eventuelle sår vil derfor gro senere.

Går ubehandlet

Blant de med diabetes type 1 vil om lag halvparten ha utviklet nevropati etter 20 år med sykdommen. Dette er personer som gjerne har fått diabetes tidlig i livet og som har fått god oppfølging. De fleste er derfor flinke til å ta vare på føttene sine. Når det gjelder personer med diabetes type 2 er situasjonen en annen.

– Mange går lenge med en ubehandlet diabetes før de får diagnosen. Og når de først kommer til legen er det ofte på grunn av komplikasjoner med føttene, påpeker Witsø.

Eivind Witsøe

Eivind Witsøe

Overlege ved ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital og leder for diabetisk fotteam ved sykehuset.

Foto: Privat

Hele ti prosent av de som får diagnosen diabetes type 2 får diagnosen på grunn av skader på føttene. Dessverre ender kombinasjonen infisert fotsår og dårlig blodsirkulasjon for ofte med amputasjon, forteller han.

Kunne vært unngått

– I Norge utfører vi rundt 1500 benamputasjoner i året, og cirka 40 prosent av disse pasientene har diabetes. Dette er amputasjoner som kan påføre den enkelte store lidelser og som koster samfunnet dyrt, sier han.

For de som har diabetes er sannsynligheten for å bli amputert 30-40 ganger høyere enn ellers i befolkningen. Mange av disse amputasjonene kunne, i følge Witsø, vært unngått dersom pasientene på et tidlig stadium ble gjort oppmerksomme på at de har nevropati. Her har fastlegen et stort ansvar, mener han.

Aldri barbeint

Får du først påvist nevropati er det flere ting du kan gjøre for å forebygge komplikasjoner. Først og fremst handler det om å unngå å få sår.

– Aldri gå barbeint eller med åpne sandaler hvor det kan komme inn steiner. Og har du nye sko er det lurt å sjekke hver kveld at det ikke er begynnende gnagsår, sier Witsø.
Han minner også om at noen får brannsår på føttene om vinteren på grunn av varmeflasker eller elementer.
Andre råd er å smøre føttene regelmessig med fotkrem, slik at huden holder seg myk og smidig. En fotterapeut vil kunne hjelpe med både råd og behandling.

– Et diabetisk fotsår kan være svært alvorlig og i prinsippet bør et slikt sår undersøkes på et sykehus så snart som mulig, sier han.

Av Sidsel Jøranlid

Next article