Skip to main content
Home » Diabetes » En ubeskrivelig følelse av kontroll, trygghet og mestring!
Sponset

Ann Marthe var 5 år. Hun hadde vært slapp og sliten lenge, gikk ned i vekt og tisset mye. I dag er hun 33 år og har levd med diabetes 1 så lenge hun kan huske. Med insulinpumpen Tandem t:slim X2 med tilhørende Dexcom G6 sensor tenker hun lite på diabetesen i hverdagen.

– Jeg er født og oppvokst med at diabetesen ikke skulle være en hindring, så jeg følte meg trygg og lekte som andre barn. Jeg fikk en god oppfølging som liten, og hadde foreldre som stilte opp og hadde opplæring på skolen, sier Ann Marthe Storehjelm.

Ann Marthe har vært opptatt av turn siden hun var liten og trening har vært alltid vært en stor del av livet. Da hun var yngre syntes hun diabetesutstyret var stort og klumpete og at det var tidskrevende å skifte infusjonssett.

Da hun var yngre syntes Ann Marthe diabetesutstyret var stort og klumpete og at det var tidskrevende å skifte infusjonssett. Foto: Sandra Lund-Blindheim

– Jeg så ikke verdien eller fordelene med å bruke utstyret som tidligere var tilgjengelig, og følte kun at det var en merbelastning. I ungdomstiden syntes jeg det var vanskelig å snakke om egen diabetes, og jeg likte ikke at andre hadde fokus på dette.

Da jeg var yngre syntes jeg diabetesutstyret var stort og klumpete.

Om å passe inn

Ungdomstiden handler mye om å finne seg selv, søke etter bekreftelse og skape sin egen identitet, noe som kan være utfordrende å kombinere med en synlig pumpe på kroppen. Å skulle ta hensyn til et svingende blodsukker samtidig som du skal prestere på skole, på fritidsaktiviteter og være med venner, kan gjøre at noen overser sykdommen, noe Ann Marthe bekrefter.

– Jeg begynte med en insulinpumpe, men følte veldig at denne minnet meg på at jeg hadde diabetes. Pumpen hadde på dette tidspunktet langt ifra de samme funksjonene og parkoblingsmulighetene vi i dag har tilgjengelig.

Diabetes er en altoppslukende følelse og en konstant kamp hvor du hver dag skal holde fokus.

Ann Marthe roser venner som alltid har vært der, og som tidlig visste hva de skulle gjøre dersom det skjedde noe.

– Det har vært en kjempetrygghet. Spesielt i perioden hvor alkohol skulle prøves ut og diabetesbehandlingen ble ytterligere utfordret på denne måten. I den sammenheng opplevde jeg enkelte ganger ikke å våkne på natten ved lavt blodsukker, og mine nærmeste venner forstod heldigvis at de måtte ringe ambulanse og få meg på sykehus.

Å skulle ta hensyn til et svingende blodsukker samtidig som du skal prestere på skole, på fritidsaktiviteter og være med venner, kan gjøre at noen overser sykdommen. Foto: Sandra Lund-Blindheim

– Diabetes er en altoppslukende følelse og en konstant kamp hvor du hver dag skal holde fokus. Stort sett går det jo utrolig bra, men det må være lov å si noen dager at det er skikkelig herk og at du har lyst til å droppe hele greia, legger hun til.

Ny pumpe – ny verden

Årene går og Ann Marthe har blitt voksen. Hun har brukt insulinpenn, og synes det har fungert greit. Så blir hun gravid og en ny epoke begynner.

– Hormoner, to barn, amming, nattevåking og brudd på rutiner skapte en turbulent hverdag og jeg mistet litt kontroll på den tidligere diabetesbehandlingen. Samtidig med familielivet skulle jeg være aktiv gymnast, og dagene var veldig uforutsigbare. Da skjønte jeg at jeg trengte mer hjelp, forteller hun.

Det tok ikke lang tid før jeg opplevde at sensoren ga riktige verdier og reddet meg for følinger.

I januar 2021 fikk Anne Marthe Tandem t:slim X2 pumpe, som både forutser glukosenivåene og tilpasser insulindoseringen. Med Control -IQ-teknologien kan pumpen, ut i fra sensorverdier og personlige innstillinger, øke, redusere og pause insulindoseringen. Det tok litt tid før hun fikk tillitt til pumpen.

– Jeg var jo så vant til å styre alt selv og nå skulle pumpen ta over. Men det tok ikke lang tid før jeg opplevde at sensoren ga riktige verdier og reddet meg for følinger, sier Anne Marthe.

Hormoner, to barn, amming, nattevåking og brudd på rutiner skapte en turbulent hverdag, og Ann Marthe mistet litt kontroll på den tidligere diabetesbehandlingen med insulinpenn. Foto: Sandra Lund-Blindheim

Smarte funksjoner

I Tandem t:slim X2-pumpen, har hun forhåndsinnstilt en søvnprofil, som automatisk starter og stopper til et bestemt klokkeslett på bestemte dager. Den sørger for at det ikke gis bolus gjennom natten, men kun øker eller reduserer basal ved behov. Pumpen har en delingsmulighet som gjør at også samboeren blir varslet på sin mobil ved uønsket blodsukker. Effekten er at både hun og samboeren er trygge og sover godt, vel vitende om at det kommer et høyt og tydelig signal, dersom blodsukkeret synker under kritisk lave verdier på 3,1 som er forhåndsinnstilt i pumpa.

Pumpen har en delingsmulighet som gjør at også samboeren min blir varslet på sin mobil ved uønsket blodsukker.

– Jeg har utviklet en tillit til systemet, og stoler på at pumpen gjør sin del av jobben. Dette hjelper meg med å se behovet for endring og iverksette nødvendige tiltak ved behov. For meg innebærer dette få alarmer og avbrekk i hverdagen. Det gir en ubeskrivelig følelse av kontroll, trygghet og mestring sier Ann Marthe avslutningsvis, og smiler.

Av: Cathrine Naglestad

Next article