Home » Diabetes » Diabetes type 2 og hjertehelse
Diabetes

Diabetes type 2 og hjertehelse

Sponset av:
Sponset av:

Innen 2045 antar man at én av ti kommer til å ha diabetes.1 Diabetes type 2 er mest utbredt, og 90 prosent av alle som har diabetes, har denne typen.1

Diabetes er en kronisk sykdom som gjør at kroppen ikke klarer å produsere insulin, eller ikke klarer å utnytte insulinet den produserer, noe som fører til høyt blodsukker (også kalt hyperglykemi).1 

Når blodsukkeret er høyt over lengre tid, kan det oppstå komplikasjoner i andre organer og kroppsdeler, blant annet hjerte- og karsykdom1

Hva er hjerte- og karsykdom?

Hjerte- og karsykdommer omfatter sykdommer i hjertet og blodårene.1 Hjerte- og karsykdommer gir større risiko for en alvorlig kardiovaskulær hendelse som hjerteinfarkt eller hjerneslag.1

Har jeg høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom når jeg har diabetes type 2?

Dersom du har diabetes type 2, har du 2-4 ganger så stor risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom som personer uten diabetes, og dobbelt så stor risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom.2,3 Diabetes type 2 kan påføre hjertet ditt skade tidligere enn du tror, og symptomene er ikke alltid synlige.

Dersom du har diabetes type 2, må du snarest mulig gjøre deg kjent med de risikoene det kan ha for hjertet ditt, uansett alder og fysisk form.1

Du kan finne mer informasjon, nyttige sjekklister og spørsmål du kan ta opp med legen her:

Noen av de største risikofaktorene for å utvikle hjerte- og karsykdom er:

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk (hypertensjon) gjør at hjertet og blodårene må jobbe hardere, slik at det dannes avleiringer i arterieveggene. Dette kan føre til hjerteinfarkt og slag4. Hypertensjon og diabetes er en vanlig kombinasjon, og når en person har begge sykdommene dobles risikoen for hjerte- og karsykdom5.

Overvekt

Overvekt er en annen stor risikofaktor for hjerte- og karsykdom5. Overvektige personer har større risiko for å utvikle hjertesykdom og slag, selv om de ikke har noen av de andre risikofaktorene6.

Mangel på fysisk aktivitet

For lite fysisk aktivitet kan ha en negativ effekt på vekten din og andre faktorer knyttet til kardiovaskulær helse som blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukkerregulering1,6.

Røyking

Røyking øker risikoen for hjertesykdom og slag hos alle. Røyker du og har diabetes, er risikoen enda større5.

Usunne kolestrolnivåer

Høyt nivå av det “dårlige” LDL-kolesterolet, lavt nivå av det “gode” HDL-kolesterolet og høye triglyseridverdier øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Hos personer med diabetes finner vi ofte alle disse tilstandene7.

Den gode nyheten er at flere av disse tilstandene eller underliggende helsefaktorene kan håndteres, og at risikoen kan reduseres med riktig behandlingsplan6.

Ta vare på hjertet ditt med disse små stegene mot et sunnere hjerte!

Slutt å røyke

Det er mange måter å slutte og røyke på i dag. Å bestemme seg for å slutte og be om hjelp til dette er første steg8.

Spis sunt

Spis mindre usunn mat, sukker og mettet fett. Velg heller mat som er bra for helsen, som grønnsaker, frukt og fullkornsprodukter8.

Vær fysisk aktiv

Enhver form for fysisk aktivitet, selv husarbeid, hagearbeid og annen arbeidsrelatert fysisk aktivitet, kan gi helsegevinster og bedre livskvalitet! Begynn i det små og velg noe som du liker!8.

Oppretthold normal vekt

Hvis du er usikker på hva idealvekten din bør være, kan du spørre legen din. Legen kan også foreslå måter å holde vekten på og hjelpe deg med å legge en plan for det8.

Mål blodtrykket jevnlig

Å måle blodtrykket er noe du lett kan gjøre selv hjemme, men du bør alltid snakke med legen om hva som er beste fremgangsmåte for å overvåke blodtrykket ditt9.

Følg med på kolesterolnivåene

Høyt kolesterol kan reduseres ved å spise sunt, bli mer fysisk aktiv, slutte å røyke og gå ned i vekt8. Snakk med legen din om hvordan du kan holde kolesterolnivået ditt innenfor normalverdiene8.

Snakk med legen din

Ta vare på hjertet ditt! Snakk med legen om hvordan du kan ta vare på hjertet ditt på best mulig måte!

Mer informasjon:

Du kan finne mer informasjon, nyttige sjekklister og spørsmål du kan ta opp med legen her:

Referanser:

 • 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. utgave. Brussels, Belgia: International Diabetes Federation; 2017.
 • 2. Bertoluci MC, Rocha VZ. Cardiovascular risk assessment in patients with diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2017;9:25.
 • 3. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H. Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes. Diabetologia. 2001 Sep;44 Suppl 2:S14-21.
 • 4.  American Heart Association. What is High Blood Pressure? Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/
 • the-facts-about-high-blood-pressure/what-is-high-blood-pressure. Accessed August 2019
 • 5. American Heart Association. Cardiovascular Disease and Diabetes. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/why-diabetes-matters/cardiovascular-disease–diabetes. Accessed August 2019
 • 6. American Heart Association. Understand Your Risks to Prevent a Heart Attack. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/understand-your-risks-to-prevent-a-heart-attack. Accessed August 2019
 • 7. American Heart Association. Cholesterol Abnormalities and Diabetes. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/diabetes/why-diabetes-matters/cholesterol-abnormalities–diabetes. Accessed August 2019
 • 8. American Heart Association. Prevention and Treatment of High Cholesterol (Hyperlipidemia). Available at: https://www.heart.org/en/
 • health-topics/cholesterol/prevention-and-treatment-of-high-cholesterol-hyperlipidemia. Accessed August 2019
 • 9. Heart Foundation. Is my blood pressure normal? Available at https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/know-your-risks/blood-pressure/is-my-blood-pressure-normal. Accessed February 2020.
Neste artikkel