magen og deg
Mage- og tarmpasientenes møte med det norske helsevesenet
Mageplager kan være svært tabubelagt og oppleves som isolerende for de som er rammet. Hos én av fem blir plagene så store at de blir nødt til å oppsøke legen. Tekst: Arne Schatten, Generealsekretær, Landsforening mot fordøyelsessykdommer og Marte Hegstad, webredaktør. Landsforening mot fordøyelsessykdommer Ifølge Universitetet i Bergen er det til enhver tid nesten en … Continued