Home » Sammen mot kreft » Stråleterapi: Ny forskning og nye behandlingsmuligheter
Sponset

Stråleterapi er i stadig utvikling som resultat av teknologiske fremskritt og forskning. Dette gir nye muligheter for mange kreftpasienter. 

Stråleterapi er viktig i behandlingen av kreft, og halvparten av alle med en kreftdiagnose får denne behandlingsformen. Selv om mange blir friske med dagens kreftbehandling, er det noen pasienter som ikke har god nok effekt av strålebehandlingen som gis. Mange må dessuten leve med plagsomme bivirkninger i lang tid, selv om de har blitt kreftfrie. 

Heidi Lyng er forsker ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, professor ved Institutt for fysikk ved Universitetet i Oslo, og leder for forskningsnettverket NIRO – Network in Radiation Oncology – i Helse Sør-Øst. Hun forteller at det vil bli mulig med en mer persontilpasset behandling med nye teknologiske og biologiske fremskritt innenfor stråleterapi.

– Dette vil forhåpentligvis bidra til økt effekt og mindre bivirkninger for kreftpasienter i fremtiden, sier Lyng.

– For å ta i bruk disse nyvinningene i Norge og utvikle dem videre, må forskning og kompetanse innenfor fagfeltet styrkes, og dette er en målsetting med NIRO, sier hun og legger til:

– Stråleterapi bygger på tverrfaglig kunnskap der ekspertise innen medisinsk fysikk, avbildning og kreftbiologi er viktig i tillegg til onkologi. NIRO jobber for å fremme forskning og samarbeid på tvers av institusjoner og fagmiljø med et felles fokus på å bedre strålebehandlingen.

Heidi Lyng

Forsker ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, professor ved Institutt for fysikk ved Universitetet i Oslo, og leder for forskningsnettverket NIRO i Helse Sør-Øst.

Nye medikamenter kan øke effekten av strålebehandling

– Et stort forskningsfelt dreier seg om nye, målrettede medikamenter som kan gis sammen med strålebehandlingen for å øke effekten av strålingen. Hvilken type medikament som har best effekt, avhenger av kreftbiologien og varierer både mellom og innenfor ulike krefttyper. Et eksempel er bruk av immunterapi som handler om å stimulere kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreftsykdommen. Kombinert stråle-immunterapi kan gjøre behandlingen enda mer effektiv, men her er mye ukjent enda, sier Lyng og legger til:

– Både i Norge og internasjonalt gjennomføres det studier på ulike kombinasjonsbehandlinger for å forstå hvilke pasienter som kan ha nytte av dem.

Protonterapi; ny strålebehandlingmetode i Norge

– Et annet godt eksempel på et fremskritt innenfor stråleterapi er protonterapi, sier Lyng.

Protonterapi skiller seg fra dagens strålebehandling ved at kreftsvulsten bestråles med kjernepartikler (protoner) som gir mer målrettet og avgrenset avsetning av stråledosen i kroppen. Dette  gir lavere stråledoser til omliggende friskt vev og mulighet for å redusere bivirkninger. Det forskes på om man med denne metoden kan gi høyere stråledose til selve svulsten, og dermed øke sjansen for at svulsten forsvinner.

– Protonterapi skal etableres i Norge ved Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus i løpet av 2024. Dette tilbudet skal være nasjonalt, og sikre pasienter tilgang til protonterapi uavhengig av bosted, sier forskeren.

– Selv om protonterapi har vært i bruk i noen år i andre land på utvalgte krefttyper, er det en relativt ny behandlingsmetode. Det er derfor helt avgjørende at det gjøres god forskning på feltet for å kartlegge hvilke pasienter og krefttyper som vil ha en fordel av protonterapi. Det gjennomføres derfor kliniske studier som sammenligner protonbehandling med den etablerte behandlingen vi bruker i dag. Her vil Norge være med, sier Lyng.

Nye stråleterapisentre er på trappene

Strålebehandling gjøres som oftest over en lengre periode, noe som innebærer lange opphold hjemmefra for mange pasienter. Nye stråleterapisentre er i ferd med å etableres ved flere sykehus i Helse SørØst-regionen.

– Desentraliseringen av stråleterapi vil forenkle hverdagen til mange kreftpasienter i distriktene, sier Lyng, og legger til:

– Det er viktig å bygge kompetanse på hvert senter, slik at at fremskritt innenfor behandling kan tilbys til alle pasienter uavhengig av bosted. NIRO er med på denne prossessen ved å inkludere fagmiljøene ved de nye stråleterapisentrene og være en platform for tverrfaglig samarbeid på tvers av alle sentrene. Et slikt samarbeid er også viktig for å kunne inkludere flest mulig pasienter i kliniske studier.

Fakta

Network in Radiation Oncology (NIRO):

Regionalt forskningsnettverk opprettet i 2018 med midler fra Helse Sør-Øst.

Etablert av miljøene ved OUS, Sørlandet sykehus og Sykehuset Innlandet.

Initierer og støtter aktiviteter innen:
– Kompetanseheving i nye stråleterapimetoder
– Kliniske studier i stråleterapi
– Tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt

Neste artikkel