Home » Sammen mot kreft » Mer skånsom kreftbehandling etter ny gentest
Sponset

En gentest gir nye svar på hvordan kreften oppstår. Det kan gi en mer målrettet behandling enn smertefull cellegift- eller strålebehandling. Men mange kommer for sent.

Kreftbehandling har lenge vært synonymt med stråling og cellegift. Behandlingen rammer ikke bare kreftcellene, men også friskt vev i kroppen. Og den er smertefull. Dette er noe pasienter har akseptert, fordi det tidligere ikke fantes troverdige alternativer.

Men kunnskapen om menneskets DNA gir nye svar på den såkalte «kreftgåten».

En gentest kan finne kreftcellens på-knapp

Øystein Henske Flatebø, som er onkolog ved Aleris, bruker gentester i utredningen av kreftpasienter. Analysen tillater ham å gå i dybden hos den enkelte pasienten.

For at en celle skal utvikle seg til en kreftsvulst, må det en mutasjon til.

En mutasjon er en endring av ett eller flere gener i en kroppscelle. Mange mutasjoner er harmløse, men når de gjør at cellen begynner å vokse ukontrollert, snakker vi om en kreftsvulst.

– Mutasjonen er som en på-knapp som aktiverer kreftcellen, sier onkolog Øystein Henske Flatebø.

Tidligere ble alle typer lungekreft behandlet likt. Men mutasjonene som trigger kreften kan være ulike, selv om den har oppstått på samme sted i kroppen.

– Tanken med gentester er å heve seg over hvor kreften har oppstått. Når vi kartlegger genene, og avdekker en kjent mutasjon, kan vi gi en mer persontilpasset behandling, fortsetter Flatebø.

Øystein Henske Flatebø

Onkolog ved Aleris

Mer skånsom behandling

Medikamentell behandling blir mye mer skånsomt fordi den blokker signalene som gjør at kreftcellene vokser. Legemidlene hemmer veksten ved å virke direkte på den delen av cellen som er påvirket av mutasjonen.

– Man hindrer kreften i å jobbe på den måten den jobber best, forteller Flatebø.

De fleste er for sent ute

Mange kunne vært hjulpet om de hadde kjent til gentesting tidligere. Godt over halvparten av dem som kunne hatt nytte av en gentest kommer for sent. Når kreften har spredt seg mange steder i kroppen, og kreftbehandling avsluttes, er det ofte for sent å ta en gentest.

Sjekk forsikringen

Gentester er foreløpig lite utbredt. Det er kun noen få sykehus, foruten private aktører, som tilbyr testene. Ved noen tilfeller dekker helseforsikringen gentest ved kreftsykdom. Hvis pasienten har en slik helseforsikring, kan det være veldig nyttig.

Av Christian Geelmuyden

Neste artikkel