Home » Sammen mot kreft » Kreftrehabilitering – kunnskap, forskning og formidling
Kreft

Kreftrehabilitering – kunnskap, forskning og formidling

Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering arrangerer hvert andre år en nasjonal kreftrehabiliteringskonferanse. I år går konferansen av stabelen 9.-10. april i Stavanger. Foto: Getty Images

Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering arrangerer hvert andre år en nasjonal kreftrehabiliteringskonferanse. I år går konferansen av stabelen 9.-10. april i Stavanger, i samarbeid med LHL-klinikkene Nærland.

Fagkonferansene tar sikte på å belyse både klinisk fagutøvelse og oppdatert forskning innen feltet. Målgruppen for konferansen er både klinikere og forskere fra ulike fagprofesjoner som jobber med kreft, seneffekter og rehabilitering.

Nytt av året er en egen sesjon om fysisk aktivitet og trening ved kreftsykdom som arrangeres av Norwegian Exercise Oncology Network (NEON). Sesjonen har både nasjonale og internasjonale forskere innen fysisk trening ved kreftsykdom på programmet. Vi ser frem til spennende og utviklende dager på konferansen i april.

Økt forskningsaktivitet

Nasjonalt nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering har som mål å samarbeide, systematisere og videreformidle kunnskap om rehabilitering for kreftpasienter. Vi ønsker også å stimulere til økt forskningsaktivitet spesielt knyttet til behov og effekter av ulike rehabiliteringstiltak. Nettverket gjennomfører årlige fagsamlinger rundt om på medlemmenes institusjoner, og har opprettet en egen nettside for fagfolk som jobber innen feltet. Nettverket er åpent for alle med interesse for fagfeltet, og vil i årene som kommer fortsette sitt arbeid for økt kunnskap om kreftrehabilitering.

For mer informasjon og påmelding:  www.kreftrehabilitering.no.

Av: Jon Arne Sandmæl, avdelingsleder på LHL-klinkkene Røros og PhD-kandidat NTNU

Neste artikkel