Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Nye behandlingsmetoder for Parkinson
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Nye behandlingsmetoder for Parkinson

Fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen har spesialkompetanse og lang erfaring innen nevrologi og Parkinsons sykdom. Foto: Sverre Nilsen

Fysioterapeut Per Ola Wold-Olsen, ved Fram Helserehab, har spesialkompetanse og lang erfaring innen nevrologi og Parkinsons sykdom. Han jobber i Parkinsonforbundet og er engasjert i et pågående prosjekt der.

– Tidligere har vi manglet forskning og dokumentasjon på om trening er gunstig når sykdommen begrenser motorikken. Derfor har fysioterapi for Parkinsons tradisjonelt vært passiv benkbehandling og massasje. Holdningen var at hvis sykdommen hemmer bevegelse, så skal en spare på bevegelsene, sier Wold-Olsen.

– Nå vet vi at det viktigste å gjøre når kroppen forfaller, er å styrke kroppen både med høy-dosert trening som får i gang hjertet og trening som motvirker bevegelsesutfordringene sykdommen medfører, sier han.

Tilpasset trening

I 2014 ble “Europeiske Fysioterapiretningslinjer for Parkinsons” lansert i Norge og fysioterapeuter fikk et stort fagdokument å følge. I tillegg finnes det treningsprogrammer tilpasset sykdommen.

– Det fins Parkinsonsspesifikke treningsprogram, som LSVT Big, PWR4life og Rock Steady Boxing. Disse programmene trener på å gjøre det motsatte av hva sykdommen gjør med kroppen, sier han.

– Treningsveiledning og den motoriske læringen egner seg spesielt for personer med Parkinsons. Pasientene skal lære seg hva sykdommen gjør for å trene imot den. Pasientene skal også kunne fortsette treningen uten terapeuten. Det viktigste er derfor å ta treningen inn i daglige aktiviteter. Målet med behandlingen er at pasientene skal ha en funksjonell kropp, slik at de kan gjøre det de ønsker å gjøre, sier han.

Wold-Olsen har mange års erfaring slik behandling og er glad for å kunne gi pasientene best mulig livskvalitet.

– Pasienten liker at det er et individuelt tilpasset program for diagnosen. Med en progressiv sykdom, synes pasientene det er fint å kunne gjøre noe aktivt for å ha det best mulig, sier han.

Neste artikkel