Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Det er nye tider, men kreften er den samme
Sponset

Nedstengingen av Norge våren 2020 har hatt en uheldig effekt på kreftdiagnostikken. Man frykter at denne trenden vil fortsette og forsterkes.

– Antall dødsfall knyttet til flere krefttyper hadde gått ned og stabilisert seg i tiden før koronapandemien. Dette skyldtes til dels at pasientene i stadig større grad hadde inntatt en mer aktiv rolle i egen helse og dels at kreftbehandlingen er blitt stadig bedre. Behandlingstilbud er dessuten blitt mer tilgjengelig, sier VP Nordic Oncology i AstraZeneca, David Brocklehurst.

Færre oppsøker lege

Under pandemien har derimot færre fått nødvendig tidlig diagnostisering. 

– Det er behov for å rette søkelyset mot dette, slik at ringvirkningene ikke blir for store, sier han. 

Under pandemien har det vært vanskeligere å få tilgang til fastlege, siden flere fastlegekontor og avdelinger på sykehus ble stengt eller måtte gjøre omprioriteringer. 

– Videre har pasienter i mindre grad oppsøkt helsehjelp hos legen i frykt for smitte, på grunn av restriksjoner og på grunn av en oppfatning av at man ikke skal belaste helsetjenesten «unødig», sier han.

David Brocklehurst

VP Nordic Oncology i AstraZeneca

Norge og verden

Selv om Norge ikke har opplevd samme nedgang i kreftdiagnose som en del andre land, så har også vi hatt færre diagnoser. 

– Fra mars til september 2020 fikk 13 prosent færre en kreftdiagnoser sammenlignet med 2019. Fra mars til mai 2020 lå nedgangen på mellom 30 og 40 prosent for enkelte krefttyper, sier Brocklehurst. 

Dette tyder på at det er en del kreftdiagnoser som ikke er blitt oppdaget i perioden etter at koronaen kom. 

På verdensbasis har antall kreftdiagnoser sunket med rundt 40 prosent.

Kontakt lege

– Vi ønsker å rette fokus mot covid-19s påvirkning på kreftbehandlingen, sier han. 

Brocklehurst oppfordrer til å kontakte lege dersom du har tatt en pause i behandlingen, avlyst rutinekontroller eller har symptomer som kan skyldes kreft. 

– Dette er svært viktig, for mens vi tilpasser oss nye tider, er kreften fortsatt den samme, sier han.

Av Katrine Andreassen

Referanser

1. Hashim, D., Boffetta, P., La Vecchia, C., Rota, M., Bertuccio, P., Malvezzi, M. and Negri, E., 2016. The global decrease in cancer mortality: trends and disparities. Annals of Oncology, 27(5), pp.926-933.

2. Cancer.org. 2018. Facts & Figures 2018: Rate Of Deaths From Cancer Continues Decline. [online] Available at: https://www.cancer.org/latest-news/facts-and-figures-2018-rate-of-deaths-from-cancer-continues-decline.html [Accessed 2 October 2020].

3. S Larønningen, A Skog, J Gulbrandsen, TB Johannesen, IK Larsen, B Møller, G Ursin: Kreftdiagnostikk under Covid-19. Oslo: Kreftregisteret, 2021.

Next article