Klinisk forskning – nødvendig for utvikling av kreftbehandling

Klinisk forskning kan føre til bedre forebygging, behandling, diagnose eller lindring av symptomer på en sykdom. I Helse Sør-Øst er det totalt pågående over 400 kliniske studier i dag, men det er kapasitet til flere både der og i resten av Norge.