Home » Hjernen og nervesystemet » Mange barn med autisme sliter med søvnvansker
Hjernen og nervesystemet

Mange barn med autisme sliter med søvnvansker

Karen har autisme, og med årene har det blitt lettere for henne å leve med diagnosen. Her er Karen sammen med mamma Stine Hanssen Brattland. Foto: Privat

Karen (10) er et av mange barn med autisme som sliter med søvnen. Søvnproblemer kan oppstå hos barn og ungdom med autisme fordi kroppen har mangelfull produksjon eller regulering av melatonin.

Karen (10) var ett år gammel da foreldrene merket at noe var annerledes. Hun så sjelden direkte på dem, lærte å telle tidlig, ble plutselig ekstremt lydsensitiv og når andre barn ble lei seg, tok hun dette veldig innover seg. 

– Selv om vi følte at det var noe, var det vanskelig å si konkret hva. Vi møtte mye motstand fra både fagfolk og dem rundt oss, og det tok fire år før hun fikk en diagnose, sier mamma Stine Hanssen Brattland.

Bra på skolen

Karen har autisme, og med årene har det blitt lettere for dem å leve med diagnosen. 

– Det har vært en del prøving og feiling, og den største utfordringen er å finne en balanse mellom når vi bør skjerme henne og når hun bør få dure på med hverdagen, sier Brattland.

Av og til ser foreldrene at hun er for sliten til å gjøre lekser, og da hender det fritidsaktiviteter prioriteres fordi de ser at det har mye å si for livskvaliteten hennes. 

– Men dette er blitt bedre med årene, og hun har blitt tryggere både på skolen, i hverdagen og på seg selv. Nå har hun det godt på skolen, og da får hun mer overskudd, sier hun.

Sliter med søvn

Tidvis har det vært store utfordringer med å roe ned en kropp i spenn og med lite søvn. Karen har slitt med søvnvansker hele livet, slik mange barn med autisme gjør. 

– Som liten beskrev nevropsykologen henne som en unge med store bager under øynene, og det stemte, men med årene har vi funnet metoder som virker, sier hun. 

I dag har Karen god hjelp av en vektdyne. Med denne finner kroppen ro. 

– Hun får også sovemedisin, som hun selv velger om hun vil ta. Som regel tar hun medisinen, fordi hun kjenner at hun sover bedre da, sier hun.

Skriver bøker

Livet med autisme er som alle andre liv – opp og ned. 

– Karen bryr seg ikke om hva som er kult og hva andre måtte mene. Hun lever etter Kardemommeloven, plager ikke andre og er snill og grei, sier Brattland. 

Selv forteller Karen at hun er ganske kreativ. 

– Jeg liker godt å skrive og kan holde på med det lenge, sier hun. 

Brattland forteller at datteren holder på med en bokserie, som lillesøster Elen illustrerer. 

– Hun har holdt på i over tre år, og det syns jeg er ganske stilig, sier hun.

Vanlig problem

– Søvn er et grunnleggende behov, og god og nok søvn er viktig både for barns utvikling og den psykiske og fysiske helsen. Vi vet at god nok søvn er viktig for at å mestre for eksempel skole og utfordringer som kan dukke opp i hverdagen, sier professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, Mari Hysing. 

Mari Hysing

Professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Hun forteller at det er et kjent problem at mange barn med autismediagnose sliter mer med søvnvansker enn andre barn. Dette kan både dreie seg om problemer med innsovning, oppvåkninger og tidlig oppvåkning om morgenen. 

– Når barnet sliter med søvn, påvirker det ofte hele familien. Det å ha et barn med spesielle behov krever mer på dagtid, og når man i tillegg får lite søvn, blir det enda vanskeligere, sier hun.

Vær uthvilt

Det er flere grunner til at barn med autisme ofte har problemer med søvn. Noen ganger bunner problemene i hjernepåvirkning, andre ganger kan tilleggsdiagnoser som ADHD eller det at barnet er engstelig være med på å forverre vanskene.  

– Barn med autisme er også ofte på et lavere utviklingsnivå enn andre barn på samme alder, og da kan de også ha kommet kortere når det gjelder å utvikle gode søvnmønstre, sier hun. Det finnes ingen fasit på hvordan man kan løse problemene, og Hysing anbefaler å kartlegge bredt. 

– Start med å skrive søvndagbok for å se søvnmønster over tid, og for å se om det er noen sammenheng mellom hva som skjer i forkant av de nettene barnet sover godt og mindre godt. Husk også at gode rutiner er et viktig grunnlag, sier hun. Medikamentell behandling kan være aktuelt når man har gjennomført tiltak for å bedre søvnrutiner. 

– Uansett er det et godt tips å ikke starte tiltakene før du selv er uthvilt. Det er krevende arbeid, og det blir ekstra krevende hvis du selv er utslitt, sier hun.

FAKTA OM AUTISME

Verdens autismedag – Rett til opplæring og arbeid på lik linje med andre

Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som er medfødt. Årsaken til autisme er foreløpig ukjent, men vi vet at flere genetiske komponenter er involvert. Men det vi vet er at autisme ikke er utløst av vaksiner eller traumer i oppveksten. Autisme er et spektrum. Noen med autisme har utviklingshemming, andre har langt over vanlig IQ og ferdigheter.

 Eksakt hvor mange som har autisme i Norge er vanskelig å stadfeste. Folkehelseinstituttet antyder at 0,7 % er på autismespektrumet. Internasjonalt varierer prevalenstallene. Stadig fler blir diagnostisert i voksen alder. Dette skyldes nok mer kunnskap i hjelpeapparatet om diagnosen.

 Det er viktig å understreke at personer på autismespekteret er svært forskjellige. Noen har vansker med sosial kommunikasjon og sosial intreaksjon, andre ikke. Noen har repeterende og ritualistisk atferd. Noen er over- eller under sensitive til lys, lyd, smak og berøring. Mange som er på spektrumet har en evne til å fokusere på detaljer i et tema, f.eks Greta Tunberg som har stor kunnskap og engasjement ift.miljøvern.

Behovet for tilrettelegging er helt individuelt. Fordi dette er et spektrum er det viktig at man samarbeider med personen selv og pårørende for å kunne tilrettelegge på best mulig måte.

Autismeforeningen i Norges visjon er varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. Autismekompetansen bør økes i alle deler av samfunnet fordi dette angår de fleste av oss.

Kilde: Autismeforeningen

Neste artikkel