Home » Kroniske sykdommer » Komplikasjoner hos diabetespasienter kan forebygges: Kosthold og fysisk aktivitet er viktigst
forebygging

Komplikasjoner hos diabetespasienter kan forebygges: Kosthold og fysisk aktivitet er viktigst

– Medisiner er viktige, men mosjon og sunt kosthold er fortsatt det beste for personer med diabetes 2 for å unngå hjerte- og karsykdommer.Det mener professor Kåre I. Birkeland ved Universitetet i Oslo, som er spesialist i indremedisin og endokrinologi.

Cirka 25 000 mennesker har diabetes 1 i Norge i dag, mens rundt 220 000 har diabetes 2. I tillegg kommer en del som har diabetes type 2 uten å vite om det. Begge diabetestypene skyldes en kombinasjon av arvelige faktorer og miljøfaktorer. Men det er bare ved diabetes 2 at vi kjenner til hvilke miljøfaktorer som er viktige og som derfor kan forebygges ved å endre levevaner. 

– Fysisk aktivitet, kombinert med gode og fornuftige drikke- og matvaner, er det som aller mest forebygger diabetes, sier han.

Det er med andre ord ikke så mye hokuspokus med behandlinger som skal til for å bedre helsetilstanden til mange personer som har diabetes. En endring i livsstil vil for mange personer som har diabetes også forebygge hjerte- og karsykdommer som brystkrampe, hjerteinfarkt, hjerneslag og røykeben.

Kåre Birkeland

Professor i indremedisin ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 

Små tiltak i hverdagen

– Det handler om å være fysisk aktiv, som å gå, jobbe i hagen og ta trappen i stedet for å ta heisen. Det handler også om å velge riktige matvarer i butikken, som mer frukt og grønt. Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre tilstanden for diabetikere, og samtidig forebygge utviklingen av hjerte- og karsykdommer, sier han.

Det har blitt hevdet at nærmere 50 prosent av alle hjertepasienter enten har diabetes eller forstadier til diabetes. I dag er legene derfor opptatt av å behandle diabetes, men også av å redusere risikoen for hjertesykdom hos pasienter som har diabetes.

Helhetlig behandling

De siste nasjonale faglige retningslinjene for behandling av diabetes, fra 2019,sier at risikopasienter bør få behandling for alle risikofaktorene; høyt kolesterol, røyking og høyt blodtrykk. Det nye er at vi har fått blodsukkersenkende medikamenter, som ikke bare senker blodsukkeret, men også virker forebyggende mot hjerte- og karsykdommer. Det er viktig at dette nå er tatt inn i de nye retningslinjene, slik at denne pasientgruppen får disse medisinene.

– Det aller viktigste er imidlertid at behandlingen ikke er ensidig, siden det aller beste er en helhetlig behandling der man også tar hensyn til risiko i forbindelse med røyking, blodfettstoffer og blodtrykk, avslutter Birkeland.

Personer som har diabetes bør unngå overvekt, røyking, høyt inntak av dyrefett, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

Små tiltak i hverdagen

– Det handler om å være fysisk aktiv, som å gå, jobbe i hagen og ta trappen i stedet for å ta heisen. Det handler også om å velge riktige matvarer i butikken, som mer frukt og grønt. Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre tilstanden for diabetikere, og samtidig forebygge utviklingen av hjerte- og karsykdommer, sier han.

Det har blitt hevdet at nærmere 50 prosent av alle hjertepasienter enten har diabetes eller forstadier til diabetes. I dag er legene derfor opptatt av å behandle diabetes, men også av å redusere risikoen for hjertesykdom hos pasienter som har diabetes.

Helhetlig behandling

De siste nasjonale faglige retningslinjene for behandling av diabetes kom høsten 2018. Enkelt forklart sier retningslinjene at risikopasienter bør få behandling for alle risikofaktorene; høyt kolesterol, røyking og høyt blodtrykk. Det nye er at vi har fått blodsukkersenkende medikamenter, som ikke bare senker blodsukkeret, men også virker forebyggende mot hjerte- og karsykdommer. Det er viktig at dette nå er tatt inn i de nye retningslinjene, slik at denne pasientgruppen får disse medisinene.

– Det aller viktigste er imidlertid at behandlingen ikke er ensidig, siden det aller beste er en helhetlig behandling der man også tar hensyn til risiko i forbindelse med røyking, blodfettstoffer og blodtrykk, sier Birkeland.

Diabetes, hjertesvikt og nyresvikt

Birkeland vil videre vil fremheve funn fra studien CaReMe, som ble presentert på den amerikanske diabeteskongressen tidligere denne måneden. Den viser at risikoen for å utvikle hjertesvikt som den første kardiovaskulære hendelsen, er dobbelt så vanlig som risikoen for å utvikle hjerteinfarkt hos personer med diabetes type 2. Studien bekrefter at både hjertesvikt og nyresvikt er tidlige komplikasjoner hos personer med diabetes type 2. Resultatene supplerer nåværende kunnskap og forskning om forekomst av tidlige kardiovaskulære hendelser hos personer uten kjent hjerte-karsykdom.

– Forhåpentligvis bidrar disse funnene til økt oppmerksomhet rundt hjertesvikt og nyresvikt som hyppige diabeteskomplikasjoner. Dette vil være viktig for diabetespasienter som har økt risiko for nyresvikt, hjertehendelser og en for tidlig død, og som i takt med utviklingen og nye funn forhåpentligvis kan få et enda bedre behandlingstilbud i fremtiden, avslutter han.

Av: Marius Morstøl Jensen, [email protected]

Next article