Syn og hørsel
Syn og hørsel i arbeidslivet
Bedriftshelsetjenesten er en viktig bidragsyter i å skape og utvikle et godt arbeidsmiljø, både for arbeidstakere og arbeidsgivere. En rapport fra Oslo Economics «Samfunnsnytten av Bedriftshelsetjenesten 2018», viser til at en god og treffsikker bedriftshelsetjeneste (BHT), er en forholdsvis billig samfunnsinvestering. De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved et ikke-optimalt arbeidsmiljø, er beregnet til 75 milliarder kroner. … Continued