Urinlekkasje er en tilstand hvor man later urin ukontrollert i større eller mindre mengder, sier Jan Ulrik Jahnsen, som er urolog og leder i Nofus. Nofus er en interesseorganisasjon for barn og voksne som har sykdommer i urinveiene og ufrivillig lekkasje av urin- og/ eller avføring. Temaet urinlekkasje er så skambelagt at mange som er rammet ikke engang våger å be legen sin om hjelp.

Menn med urinlekkasje har ofte angst for våte flekker på både klær og møbler, og mange kvier seg for å gå på kino og teater hvor hyppige toalettbesøk er vanskelig å gjennomføre uten å forstyrre omgivelsene. Mennesker er utrolig fl inke til å tilpasse seg problemer som er skambelagte. Har man plager hvor man i enkelte tilfeller blir fuktig i underbuksene sine, så bør man gå til lege.
 

Forskjellige typer hjelp

Etter en undersøkelse hos legen, kan man få vite hvilken hjelp man kan få.

- Det finnes mange forskjellige typer hjelp, fra enkle øvelser til operasjoner. Det fi nnes også dempende medisiner som kan bidra til å styrke musklene eller skaff e bedre kontroll over blærens følsomhet, forteller Jahnsen. Det er mange årsaker til at menn får urinlekkasjer. Det kan blant annet være nerveskader eller komplikasjoner etter operasjoner i bekkenorganet. Av pasienter som har gjennomgått operasjon i forbindelse med prostatakreft, er det mellom 5 og 60 prosent som får urinlekkasje i ettertid

Venter lenge

En ny internasjonal rapport som bygger på en studie av rundt 1000 menn med urinlekkasje samt deres partnere, viser at 40 prosent av alle menn som opplever problemer med vannlatingen venter opp mot ett år før de kontakter legen sin. Selv om de fl este tenker at urinlekkasjene skyldes prostataen, kan det også fi nnes andre årsaker.

- Det er vanligvis prostatakjertelen som får skylden, men det kan også være blæren det er problemer med. Det er et samspill her, sier Jahnsen.