1. Hvor utbredt er urinlekkasje blant kvinner?
Urinlekkasje er en av de vanligste underlivsplager hos kvinner. Det synes å være en økt forekomst rundt overgangsalderen og deretter en økning i eldre alder (70+). De fleste har lett grad av lekkasje, men alvorlighetsgraden øker med økende alder. 

Den vanligste formen er anstrengelseslekkasje som skyldes at urinrøret ikke klarer å holde seg lukket nok, oftest på grunn av skade etter fødsel eller aldersforandringer i vevet i underlivet. Dette gir lekkasje ved host/nys og fysisk aktivitet.

Nummer to er overaktiv blære eller tranglekkasje. Da får man plutselig og hyppig vannlatningstrang og blæren tømmer seg gjerne for store mengder urin per lekkasje. Dette skyldes at blæremuskelen trekker seg sammen uten viljestyrt kontroll.

Man kan også få lekkasje hvis blære/urinrør skades ved operasjon i underlivet. Hull fra blære eller urinrør (fistel) vil gi kontinuerlig renning av urin. Dette er relativt sjeldent men gir stor lekkasje.

2. Hva vil legen spørre om?
Når lekker du? Ved host/fysisk aktivitet eller også hvis du bare sitter heltstille? Er du tørr om natten? Føler du plutselig trang og så renner det uten at du gjør noe fysisk selv? 

Ved utredning vil man bli bedt om å registrere klokkeslett og måle hver vannlatning i løpet av to døgn og føre det på liste. Samme døgn måle vekt av hvert bind når de er tørre/taes på og når de byttes/er våte.

3. Finnes det behandling?
Bekkenbunnstrening er alltid nyttig! Best å få trening hos kompetent fysioterapeut.

Operasjon er god behandling ved anstrengelseslekkasje. Blæretrening der man øver opp til gradvis lengre intervall mellom vannlatningene kan hjelpe mot tranglekkasje. Ellers finnes det både tabletter og plaster mot tranglekkasje. Fistler må oftest opereres.

4. Er det noe kvinner kan gjøre selv for å redusere problemet?
Knipeøvelser er nyttig! Da kan man redusere lekkasje og kanskje unngå operasjon! Å bli bevisst hva man drikker, hvor mye og når kan medvirke til å redusere problemet.