I dag er Røtterud daglig leder i Blærekreftforeningen. Hun forklarer at den unge foreningen i dag er veletablert og gjør et viktig arbeid på mange områder.

- Vi har blant annet skapt møteplasser for pasienter og pårørende der det utveksles erfaringer og informasjon om sykdommen. Vi har også samlet fakta og gjort dem mer tilgjengelige slik at flere vet mer om blærekreft. I tillegg snakker vi med embetsverk og politikere der vi påpeker ting som bør forbedres. Vi prøver etter beste evne å gjøre livet bedre for de som blir rammet av blærekreft.

Likemannstjenesten

Hun peker på viktigheten i det å møte andre mennesker som er i samme situasjon.

- Noen ganger møter vi mennesker som tror at en pasientforening er et sted der man «syker seg ned» i sykdom og elendighet, men vår erfaring er det stikk motsatte; man får styrke, oppmuntring, hjelp og støtte i en pasientforening.

Et av tilbudene fra Blærekreftforeningen er likemannstjenesten. Via telefon eller et personlig møte kan man snakke med andre pasienter som har vært igjennom det samme, og som kan komme det erfaringer og svare på de spørsmålene man måtte ha.

- Dette er en veldig god støtte for mange. For eksempel i valget mellom ulike behandlingstilbud kan dette være avgjørende for å velge den beste løsningen for sitt behov, avslutter hun.