Hvis en kvinne blør mer enn 80 ml i løpet av en menstruasjon, lider hun av det som kalles menoragi og bør oppsøke lege. Overlege ved gynekologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rolf Kirschner, sier dette er noe han har ønsket økt fokus på i mange år. − Det er mange som går rundt med blodmangel uten at de vet det. De har det jeg vil kalle en kronisk uhelse hvor de skranter, er uopplagte, slappe og kanskje deprimerte, sier han. Grunnen til dette kan være at de har så sterke blødninger ved menstruasjonen at jernlageret tappes, noe som kan virke inn på den generelle immunbalansen i kroppen.

Subjektive oppfatninger

En kvinne med store blødninger kan oppleve det som helt normalt, mens en kvinne med små blødninger kan mene at hun har sterke blødninger. Den objektive meningen er imidlertid at en menstruasjon på mer enn 80 ml i løpet av en menstruasjon er for sterk. − Hvis man måler blodprosent og jernlager og ser at disse er lave, og dette hos en kvinne i «verdens rikeste land», så er det populært sagt «hull i bøtta». Da bør det utredes. En samtale med legen vil kunne avdekke hvor mye en kvinne blør. Det finnes tabeller som kan hjelpe til med å finne ut av mengden, blant annet vet antall dager menstruasjonen varer og hvor mange bind man bruker. Noen forteller om bruk av håndklær ved menstruasjonen, og da har man klart for sterke blødninger, sier Kirschner. Selv om en kvinne har opplevd at hennes mor hadde like sterke blødninger, betyr ikke det at kvinnen selv trenger å leve med det. − Vi har forskjellige typer behandling av dette. Vi har medisiner som reduserer blødninger, både med og uten hormoner. Det vanligste innen hormonbehandling er p-pillen, og her kan man også få spesielle p-piller som er registrert som ekstra blødningshemmende, forteller Kirschner.

Ulike behandlinger

En annen mulighet er å få satt inn en hormonspiral. − Hormonspiralen gir også en blødningshemmende effekt. De fleste kvinner opplever at blødningene reduseres eller blir helt borte. En slik spiral kan jo sitte inne i fem år. I tillegg til medisinsk behandling, finnes det kirurgiske inngrep som kan hjelpe. − En mulighet er å gå gjennom livmorhalsen og operere på livmorslimhinnen, som jo er den som blør. Et annet inngrep er en laparoskopi, eller et såkalt kikkhullsinngrep. Det er viktig å poengtere her at det som oftest er kvinnen «i seg selv» som blør, det trenger ikke være muskelknuter eller polypper som forårsaker det. Det er bare slik at kvinnen har en lokal, stor blødningstendens. Og dette kan være arvelig, sier han. Han mener det er viktig med økt oppmerksomhet rundt dette. − Det er altfor mange kvinner som går rundt med for sterke blødninger. Dette er en vanlig sykdom som man burde kunne behandle bedre, avslutter Kirschner

 

Pia beate pedersen
redaksjonen@mediaplanet.com