Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig ved Sex og Samfunn. Foto: PRIVAT

Marius Johansen ved Sex og samfunn, er kanskje den legen i Norge som setter inn og tar ut flest såkalte p-staver i armene til unge jenter. Og han synes at det er viktig at nettopp unge jenter får tilbud om langtidsprevensjon.
– Jeg er veldig for denne prevensjonen, fordi man kan stole på den. Når man er 16 år, er man sjelden klar for å få barn, og vi ser også at det er nettopp de unge jentene som oftest glemmer å ta p-pillene når de skal.

Ikke rom for feil

Han viser til den såkalte Pearl-indeksen, som sier noe om hvor sikkert et prevensjonsmiddel er.
– For eksempel er Pearl-indeksen for kondom 2 ved perfekt bruk. Hvis hundre kvinner bruker kondom som prevensjonsmiddel i ett år, så vil to bli gravide. Altså, jo lavere tall, desto høyere sikkerhet. P-pillen har en indeks på 0,3, og langtidsvirkende midler ligger helt lavest, helt nede på 0,05. Det er faktisk sikrere enn sterilisering, som har en indeks på 0,5.
Tallene øker imidlertid når man ser på hva som faktisk skjer i det virkelige livet.


– Pearl-indeksen forteller oss at tallet kan stige helt opp til 13 ved vanlig bruk av p-piller blant unge jenter og opp til 15 ved bruk av kondom. Den største fordelen ved bruk av langtidsvirkende prevensjon er at det ikke kan skje feil, forteller Johansen.  


En del engstelse


– Det finnes en del myter både blant helsepersonell og blant kvinner generelt, fortsetter Johansen. – Veldig mange tror at det er ubehag knyttet til langtidsprevensjon. En del tror at det er ubehagelig med et fremmedlegeme i kroppen, men realiteten er at man ikke merker noe til det.


– En seiglivet myte er at de som ikke har født barn, ikke kan bruke spiral. Det er bare tull. Mange er også redde for at kvinner får infeksjoner med spiral, og dette stemmer heller ikke. Med hormonspiral er det så lite hormon som avgis at de aller fleste har normal eggløsning og er fertile som før når spiralen fjernes.
Et godt alternativ til spiral er p-staven, og mange er engstelige første gang de skal få satt den inn i armen. Også dette uten grunn, ifølge Johansen.


– Vi setter litt bedøvelse i huden, og så kommer det et kort stikk på innsiden av overarmen. Man har da prevensjon i tre år, og det er den sikreste prevensjonen som finnes. Hvis man så ønsker å bli gravid og tar den ut, så får man eggløsning med en gang, avslutter Johansen.