— For nyrekreft, som andre kreftformer, er det avgjørende å utrede og diagnostisere sykdommen tidlig. Utfordringen er at symptomene ofte er vage, forteller Andreas Stensvold, avdelingssjef, MD, PhD, Kreftavdelingen Sykehuset Østfold.

For mange kan tidlige symptomer være generell uvelhet, feber, tretthet, vekttap eller hevelse i magen. Andre opplever ingen plager i tidlig fase.

— Mer konkrete tegn kan være blod i urinen eller smerter i nyreområdet, rett under ribbeina. Har svulsten vokst seg stor nok, vil den presse på andre organer, som igjen vil gi andre symptomer. 

Bedre livskvalitet

Stensvold forklarer at prognosene for nyrekreft er blitt betydelig bedre de siste årene. Allikevel er dødeligheten høy.

— Hvis svulsten oppdages tidlig, vil en operasjon for å fjerne den være det første steget.
I senere stadier av nyrekreft handler det om å forlenge livet til pasienten på en så skånsom måte som mulig.

— Mange opplever god livskvalitet. Vi har nå tilgang på flere typer medikamenter ved spredning, noe som øker sannsynligheten for at pasienten responderer. Man kan forlenge et liv i betydelig grad. 

Målrettet behandling

Stensvold nevner også immunterapi, som kan virke hemmende på veksten av kreftceller.

Dette har vært tilgjengelig i Norge i ett år, men for nyrekreftrammede dekkes det ikke av det offentlige. Dette står i motsetning til praksisen i land som Sverige og Danmark.

— Pasienter som ønsker immunterapi må gå til private aktører. Det ser dessverre ikke ut til at dette vil endre seg med det første.

Han presiserer at dette ikke er noen vidundermedisin, men kan heve livskvaliteten og forlenge livet til pasienter.    

Å leve med visshet om døden

Sent på sommeren i 2012, føler Jan Henrik Diesen (59) seg uvel. I dag snakker han om en diagnose som vil ta livet av ham, men allikevel et liv som er blitt lengre enn forventet.  

— Den gangen tenkte jeg at det var irriterende å bli småsyk og være borte fra jobben. Jeg hadde feber, vondt i magen og følte meg sliten.

Etter noen uker utvider symptomene seg til smerter i nyreområdet og hyppig vannlating. Han bestemmer seg da for å oppsøke lege. 

— Jeg ble undersøkt, men det ble ikke funnet noen spesiell årsak til plagene. Det ble også gjort ultralydundersøkelse, uten at den kunne fortelle stort mer. Diagnosen ble nyrebekkenbetennelse. Med antibiotika slapp det taket en stund, men kom tilbake enda sterkere. Det tok flere måneder før kreften ble avdekket.

Beskjeden

Han får etter operasjon vite at kreften er aggressiv, med sannsynlig spredning til blodbanen.

— Jeg var fast bestemt på å kunne leve normalt igjen så fort som mulig. Jeg ante ikke hvor fort nyrekreften kunne ta overhånd.

Etter en bedre periode blir han fort dårligere. Legene konstaterer spredning til lunger, lever og lymfesystem. Etter hvert når kreften skjelettet.

— Smertene ble etter hvert enorme, og jeg risikerte å bli lam. Flere ganger var jeg sikker på at dette var mine siste øyeblikk. Det var en veldig tøff periode.

Etter at spredningen blir oppdaget, blir han overført til onkologisk avdeling, og får medisinsk behandling. Noen av medisinene responderer, og livskvaliteten øker gradvis.

— Jeg var fullt klar over at kreften ikke kunne kureres, til det var spredningen altfor stor. For meg betydde bedringen at jeg kunne leve lengre, og bruke den tiden på en meningsfylt måte.

Lever i øyeblikket

Han forteller at tiden med familien og de nærmeste betyr mye, etter at diagnosen ble stilt.

— Opplevelser jeg deler med andre blir veldig forsterket. Jeg lever i alle øyeblikkene, og drar ofte på blant annet konserter og småreiser med familien.

For Jan Henrik har det ikke vært noen selvfølge at han skal få oppleve jula i år.

— Å være kreftpasient er blitt hverdagen min – på godt og vondt. Det er utrolig hvor tilpasningsdyktig menneskekroppen er. Samtidig savner jeg å kunne være i jobb, og å være så sosialt aktiv som før. Jeg var vant til å være i hundre hele tiden. Jeg må presisere at jeg er glad for å være i live. Frykten for døden er ikke like sterk nå. Jeg er redd for smertene som kan komme, men tiden jeg har nå har gitt meg mye.