Urininkontinens, eller bare inkontinens, som vi vanligvis kaller det, handler om ufrivillig vannlating. Det er mange årsaker til inkontinens, en vanlig årsak er at blæren lekker fordi musklene rundt er slappe. Det er altså i seg selv ingen sykdom, men et symptom, og du kan gjøre mye for å bli bedre. Det viktigste du kan gjøre er å ta det opp med fastlegen for å bli henvist til en spesialist, ifølge Kari Lokreim, sykepleier med lang og bred erfaring når det gjelder behandling av inkontinens.

Ulike typer inkontinens

”Inkontinens er ikke farlig, og rammer alle aldersgrupper av begge kjønn. Det er økende hyppighet av tilfeller med økende alder, og det er flest kvinner som er rammet. Det mest normale er det vi kaller stress- inkontinens, særlig hos kvinner som nettopp har født, der du lekker fra blæren når du nyser, når du tar i på trening, løfter tungt, osv. En annen form for inkontinens er det vi kaller hastverkslekkasje, at du må fort på do. Det er flere grader av inkontinens, for eksempel at du stadig må på do eller drypper av og til. Et av problemene med å ha inkontinens oppstår når angsten for at lekkasje skal skje tar deg. Konsekvensene i det daglige kan fort bli plagsomme,” sier Lokreim.

Tabu å snakke om det?

Det er ikke uvanlig at inkontinens går ut over det sosiale livet til den som rammes. Du får redusert livskvalitet, planlegger livet på en begrenset måte, fornekter deg kanskje fysisk aktivitet, og det igjen kan føre til sykdommer. Mange av de som rammes, lever dessverre med inkontinens i det skjulte. Nær ti prosent i Norge har problemer med dette, men det er tabu å snakke om det. Resultatet er at tilstanden ikke forbedres. Lokreim mener det burde bli like viktig for legen å spørre om det som å ta blodtrykket, og hvis legen ikke tar det opp bør du gjøre det.

Ulike behandlingsmåter

”Det er flere måter å behandle inkontinens på. Vi vet at bek- kenbunnstrening har en veldig fin effekt, det handler om det vi kaller for knipeøvelser, og begge kjønn bør gjøre det. Du kan også få medikamenter som reduserer inkontinens, og for noen er det mulig å gjøre et relativt enkelt operativt inngrep,” sier Lokreim, og legger til at du kan gjøre mye selv ved å gjøre knipeøvelser regelmessig, og være bevisst på hva og når du drikker. Ellers er det mulig å få blå resept på hjelpemidler, og det finnes et stort utvalg av ulike bleier som gir en god sikkerhet mot lekkasjer.