Inkontinens omfatter manglende kontroll over blære og/eller tarm, og fører til lekkasje som skjer så ofte eller i så store mengder at det fører til sosiale eller hygieniske problemer. Inkontinens kan oppstå hos både kvinner og menn, og det kan også ramme barn og unge.

Mange med inkontinens synes det er vanskelig å snakke om det med andre. I 2011 ble det gjort en nettbasert undersøkelse i de nordiske landene for å avdekke forekomst og holdninger til inkontinens. Undersøkelsen viser at hele 33 prosent av nordmenn ikke prater med noen om disse plagene, hverken venner eller fastlege. Det er kun ni prosent som snakker åpent om vannlatingsproblemer.

Ikke alene

Det mange kanskje ikke vet, er at de slett ikke er alene om å ha disse plagene. 70 000 nordmenn lever i dag med analinkontinens, og hele 500 000 nordmenn er rammet av urinlekkasjer. Basert på resultat fra en rekke studier, er inkontinens noe som rammer omtrent ti prosent av befolkningen. Forekomsten er stigende med økende alder, og i dag har vi behandlingsmuligheter for personer i alle aldre.

Det som er synd er at mange personer med inkontinens unngår sosiale aktiviteter. Det er også mange som sliter med lekkasje i forbindelse med fysisk aktivitet, noe som fører til at mange også unngår trening og turgåing. Inkontinens kan altså, dessverre, sette store begrensninger for det livet man egentlig ønsker å leve.

Gode behandlingsmuligheter

Mange med inkontinens kjenner ikke til de behandlingsmulighetene som finnes, rett og slett fordi de ikke er komfortable med å snakke høyt om det. En enkel utredning hos fastlegen kan i mange tilfeller gi svar på hvilken type lekkasje den enkelte har, og dermed finne aktuell behandling. Det er derfor nødvendig å snakke med legen sin dersom man skal bli behandlet. Ut ifra ens tilfelle vil enten legen sette i gang passende behandling, eller henvise videre til spesialist.

Under halvparten av de med vannlatingsproblemer snakker med fastlegen sin om dette. Fastleger kan også bidra til større åpenhet om inkontinens ved å være den som tar initiativet til å prate om det. Forekomsten av inkontinens øker i forbindelse med for eksempel fødsler, kirurgiske inngrep og ved skader i nervesystemet. Dersom legen tar initiativ og signaliserer vanligheten med inkontinens, blir det mye enklere for pasienten å prate om problemene.

Snakk med noen

Mitt ønske er at inkontinens blir noe man snakker mer åpent om. Det er såpass vanlig, og trenger slett ikke å være noe man skjemmes over. Dessuten tror jeg det er mange der ute som vil få en mye enklere hverdag dersom de våger å snakke med andre om sine problemer.

Jeg vil oppfordre alle som strever med slike problemer til å snakke med fastlegen sin. Etter hvert kan det også bli enklere å dele det med familie og venner. Mest sannsynlig vil man bli overrasket over hvor mange i ens nære krets som sliter med det samme. Det hjelper å snakke om det. Sammen med andre kan man få tips og råd til å finne gode løsninger for seg selv.

Nofus

Nofus (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens) ble opprettet i 1996, og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker i alle aldre. Deres mål er at flest mulig skal så kunnskap om hvilke muligheter de har for behandling og hjelp med plager fra urinveiene. Blant likepersoner i Nofus kan man snakke åpent om vannlatingsproblemer og andre sykdommer i urinveiene, i trygge omgivelser med mennesker som har opplevd det samme som deg.