Blærekreft er èn eller flere svulster som vokser ut fra urinblærens indre overflate. De kan se ut som små blomkålhoder eller sjøanemoner. Hos Bjørnsrud ble svulsten oppdaget ved en tilfeldighet.

- Jeg var på ultralyd da det ble oppdaget en stor svulst i blæren min. Da ble jeg henvist rett til cystoskopi for å utrede og planlegge behandlingen.

Symptomer

Det vanligste symptomet på blærekreft er synlig blod i urinen. Andre vannlatingsproblemer kan også forekomme. Ingen av symptomene for blærekreft er spesifikke og sees også ved andre tilstander.

- Jeg hadde hatt to runder med nyrestein og deretter litt problemer med urinveisinfeksjon, så jeg ble sendt til ultralyd for sikkerhets skyld. Da jeg først fikk påvist en svulst på ultralyd og deretter fikk store mengder blod i urinen skjønte jeg at noe var alvorlig galt.

Fra svulsten ble oppdaget og til behandlingen startet tok det tre lange måneder.

- Jeg ble operert første uken i juli. Dette var en såkalt TURB-operasjon, eller blærekreftoperasjon der man går inn via urinrøret og fjerner svulsten fra blæren. Etter dette fikk jeg lokalbehandling med cellegift. Da fylte de blæren min med cellegift og skylte det ut igjen etter en time, forklarer hun.

I følge Blærekreftforeningen er det 50 personer under 50 år som hvert år rammes av sykdommen. Den forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner og oftest på eldre personer.

- Som kvinne under 40 år hadde jeg aldri sett for meg å bli rammet av denne typen kreft. Uansett hvor jeg leser om det presenteres den typiske blærekreftpasienten som «mann (72)». Da jeg snakket med lederen i Blærekreftforeningen innså jeg derimot at jeg absolutt ikke var alene.

Økende hos kvinner

Selv om sykdommen er hyppigst blant menn, forekommer den i økende grad hos kvinner.

- Jeg tror at mange kvinner der ute kan ha lignende symptomer som det jeg hadde uten å gå videre med det. Jeg vil ikke drive skremselspropaganda, jeg ønsker bare å vise at man kan bli rammet av sykdommer selv om man ikke har en alder, tilstand eller kjønn som er typisk for sykdommen.

Bjørnsrud har vært symptomfri siden operasjonen og går til kontroll hver tredje måned.

- Jeg har vært veldig heldig fordi jeg verken har følt meg spesielt syk eller fått noen senskader av behandlingen. Det var godt å oppdage Blærekreftforeningen slik at jeg kom i kontakt med andre i samme situasjon som meg. Det går ofte bedre enn man frykter, heldigvis, avslutter Bjørnsrud.

Fakta om blærekreft

  • I 2014 var det 1450 personer i Norge som fikk diagnosen blærekreft. 1087 av disse var menn og 363 var kvinner.
  • De vanligste symptomene er blod i urinen, hyppig vannlating og lette smerter eller svie ved vannlating.
  • Blant menn er dette den fjerde vanligste kreftformen.
  • Hos mennesker som bruker tobakk eller som har blitt utsatt for bestemte kjemiske stoffer forekommer sykdommen hyppigere.
  • Fem år etter diagnosetidspunktet lever 65,1% av kvinnene og 73,1% av mennene.

Kilder: Kreftregisteret og Blærekreftforeningen.