Babytegn er først og fremst ment for hørende barn og foreldre. Tegnene er hentet fra tradisjonelt tegnspråk, men fordi man snakker mens man viser tegn er det likevel annerledes.

Det er blitt forsket mye på babytegn. En stor amerikansk undersøkelse utført i 1989, av forskerne Linda Acredolo og Susan Goodwyn, viste at barn som aktivt brukte eller hadde brukt tegn snakket bedre verbalt, scoret høyere på intellektuelle tester og hadde et større ordforråd.

– Snakker tidligere

Det å snakke krever samarbeid av en rekke små muskelgrupper slik som tunge, stemmebånd og lepper. Evnen til å kontrollere små muskler pleier ikke å være fullstendig utviklet før barn tidligst fyller to år.

– Barn lærer tegn fort. Hvis foreldrene er flittige med påfylling av tegn og bruker dem konsekvent, er babyen i stand til å bruke 100 tegn innen hun eller han fyller ett år, sier Christina Eng Hauge, som i tillegg til å være kursleder i BeSeen Babytegn også jobber som støttepedagog i Voldsløkka barnehage i Oslo.

Opplevelsen av å forstå andre og gjøre seg forstått stimulerer utvikling av barnas sosiale, intellektuelle og språklige evner. Samtidig får man som forelder et innblikk i barnas verden.

– Barnet forstår mer av det som blir sagt og vil dermed plukke opp flere ord fra talespråket. Dette bidrar til at de også lærer å snakke tidligere, sier Hauge.

Begynn med en gang

Man bruker tegn bare i en kort periode, mens barna har et utydelig muntlig språk. Men bruk av tegn vil gi positive ringvirkninger i mange år fremover, ifølge Hauge.

– Babyer helt ned i seks måneders alderen kan kommunisere med foreldrene ved hjelp av tegn, men det vanligste er at de responderer tilbake med tegn i åtte-ni måneders alderen, sier hun.

Hvor fort barna lærer seg tegnene avhenger av hvor konsekvente foreldrene er. Begynner man med tegn når barnet er én måned gammel, vil det ta lengre tid før de lærer seg tegnene enn hvis de er ett år, men de lærer raskere flere tegn enn ettåringen.

– Begynn gjerne når babyen er nyfødt med fem til seks tegn, og øk så på med flere tegn etter hvert. Fra ikke å respondere tilbake med tegn, skjer det ofte en tegneksplosjon der barna nesten tar igjen foreldrene med antall tegn, sier Hauge.

Styrker selvfølelsen

Babytegn krever blikkontakt mellom barn og foreldre. Noe som er viktig for at barn skal føle seg sett og forstått.

– Uten tvil styrker babytegn selvfølelsen og i tillegg er det gøy for både små og store, sier Hauge.

I stedet for å gråte for å få dekket behovene sine, og at foreldrene må gjette seg frem til hva de vil ha, kan babyer med tegn bruke hender og armer for å få frem nøyaktig hva de vil si.