Det finnes en rekke øyesykdommer, men etter passerte 60 år må man særlig se opp for de tre store aldersrelaterte øyesykdommene: grå stær, grønn stær og aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). I tillegg finnes mange andre øyesykdommer som ikke er like kjent. Og de fleste av dem er dessverre vanskelige å oppdage. Diabetes type 2, for eksempel, krever regelmessige synskontroller med øyefoto. Også synsforstyrrelser etter hjerneslag i Norge rammer mange – anslagsvis 15.000 mennesker årlig.

Heldigvis har forskere gjort enorme fremskritt de seneste tiårene, og i dag er det mange som beholder synet der generasjonene før mistet det. For femti år siden var grønn stær ensbetydende med å bli blind. Nå holdes sykdommen i sjakk med dråper og operative inngrep. For ti år siden fantes ikke medisin mot AMD (ofte kalt forkalkninger). I dag gis en sprøyte i øyet som i mange tilfeller gir noe syn tilbake. For ikke å snakke om grå stær, som rammer alle bare vi blir gamle nok. Men med et ti minutters inngrep og ny linse i akryl, ser verden litt klarere ut for bestemor.

Det er mye du kan gjøre for å forebygge synsproblemer og bedre egen øyehelse. Fra tidlig alder er det viktig å være klar over at livsstilssykdommer som diabetes og høyt blodtrykk, kan gi alvorlige øyesykdommer. Stump røyken, spis grønnsaker og fisk, sørg for å få nok frisk luft, mosjon og søvn. Forskning tyder på at antioksidanter i bær, frukt og grønnsaker har en positiv effekt på synet.

Samtidig er det viktig å understreke at livet langt fra er ødelagt selv om synet svikter. Det ser vi i Blindeforbundet hver eneste dag. På våre syn- og mestringssentre arrangeres kurs der blinde og svaksynte får hjelp til å lære å leve med nedsatt syn. Kursene består av opplæring i data, aktiviteter i dagliglivet, punktskrift, synstrening, bruk av hvit stokk, fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Det sies at om lag 80 prosent av sanseinntrykkene kommer fra synet. Likevel er det mange som slurver med å beskytte øynene og å ta synsundersøkelse. Fem av seks nordmenn kjenner ikke til et eneste tegn på øyesykdommer. Derfor anbefaler vi sjekk av synet annethvert år etter fylte 60 år, og gjerne oftere om man har øyesykdom i familien. Vi pleier å si at Blindeforbundet vil ha færrest mulig medlemmer. Det mener vi, selv om vi håper at blinde og svaksynte som trenger hjelp, kommer til oss. Sliter du med synet, så kan vi hjelpe deg!

 

Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund