Symptomer

De fleste med diabetes får en eller annen grad av retinopati når de har hatt sin diabetes i flere år. Det er imidlertid ikke sikkert at den gir synssymptomer eller må behandles i tidlig stadium. Dette kan øyelegen avgjøre.

  -Hva er diabetes retinopati?

  -Diabetes retinopati betyr sykdom i øyets netthinne som utelukkende rammer diabetikere, sier overlege og PhD Dag Fosmark ved øyeavdelingen, OUS. Dette skyldes forandringer i øyets blodkar.

Behandling

  -Den mest effektive behandlingen er å forebygge, det vil si å hindre eller utsette retinopatien mest mulig ved at blodsukkeret og andre risikofaktorer forsøkes optimalt forebygget eller behandlet.  

Likevel er det den vanligste årsaken til nedsatt syn i den yrkesaktive delen av befolkningen i den vestlige verden. Til forskjell fra type 1 diabetes som diagnostiseres raskt på grunn av insulinmangel, så er det et problem at mange har type 2 diabetes uten å vite det. En norsk studie viste at 26 % av dem som likevel vet de har diabetes aldri har vært hos øyelege, det vil si fått en plan for oppfølging av øynene og eventuell behandling som kan bestå av injeksjoner, laser eller avanserte operasjoner. Ved injeksjonsbehandling sprøytes som oftest et antistoff inn i øyet mot den vekstfaktoren som får blodkar til å vokse og lekke.

  -I tillegg til for høyt blodsukker over lengre tid, vet vi at også høyt blodtrykk og kolesterol, samt spor av protein i urinen alle er viktige risikofaktorer for raskere utvikling av diabetes retinopati med fare for nedsatt syn, avslutter Fosmark.