Glaukom er en sykdom som rammer synsnerven og sansecellene i netthinnen, og som gradvis gir bortfall av synsfelt. På verdensbasis er dette en av de viktigste årsakene til blindhet. Et av de første symptomene kan være at deler av synsfeltet blir mørkere, svakere eller forsvinner, forteller øyelege Jan Erik Jakobsen.

- Det er derfor sykdommen kalles «The sneak thief of sight». Det er rundt 40 000 nordmenn som har denne sykdommen, det vil si rundt to prosent av befolkningen over 40 år, og rundt halvparten av disse vet ikke at de har den. Forekomsten øker med alderen og ti prosent av de over 80 år har glaukom. Med økende levealder og ”eldrebølge”, vil forekomsten i Norge øke betydelig de nærmeste årene.

Arvelighet en viktig risikofaktor

Det er noen risikofaktorer som øker sjansen for at du utvikler sykdommen; den viktigste er høyt øyetrykk. Diabetes er en annen viktig faktor, spesielt fordi denne sykdommen er i kraftig utvikling blant unge. Det er vesentlig høyere risiko for å utvikle glaukom hvis du har en mor, en far eller et søsken som har sykdommen, fortsetter Jakobsen.

- Glaukom spesielt, og øyesykdom generelt, skal diagnostiseres og følges opp av lege med spesialitet i øyesykdommer.

- Dette er en gruppe øyesykdommer der årsakssammenhengene er forskjellige, men har du for eksempel en mor eller far som har glaukom, så er det mellom fem og 50 prosent sjanse for at du også får sykdommen. Da bør du begynne å sjekke synet når du er rundt 35 år gammel, og gjøre det jevnlig hvert tredje til femte år. Undersøkelsen bør omfatte prøve av skarpsynet, måling av hornhinnens sentrale tykkelse, automatisk perimetri (synsfeltundersøkelse) og viktig i tidlig fase: laserscanning av synsnervepapillen og netthinnens nervefiberlag. Det siste er viktig hos unge og hos dem som følges med høyt trykk uten å ha utviklet glaukom. Disse undersøkelsene skal bedømmes av øyelege.

Må følges opp av spesialist

Rundt 50 prosent av pasientene med glaukom har helt normale trykk i øynene – likevel er behandlingen alltid å senke øyetrykket.

- Man kan senke trykket i øyet på ulike måter, enten ved å bruke øyedråper, med en spesiell type laser, eller ved ulike trykksenkende kirurgisk inngrep. Behandlingen er stort sett effektiv, men senking av trykket er ingen garanti for at sykdommen ikke vil kunne utvikle seg videre. Disse pasientene må følges opp livet ut. Det som er viktig å si her, er at glaukom spesielt og øyesykdom generelt skal diagnostiseres og følges opp av lege med spesialitet i øyesykdommer, avslutter Jakobsen.