Plutselig forsvant sikten helt. Da han kom til øyelegen fikk han diagnosen AMD. Øyesykdommen er den vanligste årsaken til sterk synshemming hos mennesker over 50 år.

– Før hadde jeg stor frihet

For Thomas sin del var det mye som forandret seg. Når han leste begynte bokstavene å flyte inn i hverandre og det ble vanskelig å bedømme avstand, for eksempel når han skulle skjenke i en kopp kaffe.

– Det verste var å føle seg klønete. Jeg liker å holde på i hagen. Der dyrker jeg grønnsaker, planter og blomster. Så klarer jeg brått ikke å slå inn en spiker lenger. Og så måtte jeg parkere bilen og ble dermed avhengig av andre. Som tidligere ingeniør var det vanskelig for meg å akseptere nederlaget, sier Thomas.

Så banket det på døren

Da er det godt å tenke på at et av Blindeforbundets medlemmer, som også ser dårlig, kom på hjemmebesøk for å dele av egne erfaringer.

Ved kjøkkenbordet hjemme i Porsgrunn ble Thomas introdusert for hjelpemidler som kunne lette hverdagen. Da fikk han også høre om kursene på Hurdal syn- og mestringssenter.

Her lærte Thomas å bruke hjelpemidlene som skulle gjøre livet enklere. Her fant han ut at sterkt lys forsterket synsinntrykket. Og her introduserte optikeren han for en kikkert som gjør at han kan følge med på alt fra skilt og informasjonstavler, til å få med seg noe av det som vises på TV.

Thomas er takknemlig for hjelpen han har fått på Hurdalsenteret. Og jeg er glad for at vi kan ta imot nye synshemmede og tilby et mangfoldig opplæringstilbud på våre syn- og mestringssentre den dagen synet svikter.

Å tenke på hvor raskt et menneske kan snu livet etter et synstap gjør meg optimistisk og glad. Men dessverre er det alt for mange som sliter alt for lenge før de får hjelp. En undersøkelse som er gjort for oss, viser at det går i snitt fem år før man mottar hjelp når et synstap inntreffer. Derfor er det viktig å vite om Blindeforbundets tilbud, og at man ikke trenger være blind for å få hjelp fra oss.

Det kan Thomas Møller skrive under på.