Du må ta ansvar for egen synshelse. Demens er det eneste vi frykter mer enn å få dårlig syn, ifølge European Forum Against Blindness. Redselen for å miste synet overgår frykten for hjerteproblemer, diabetes og hjerneslag. Likevel er det liten oppmerksomhet rundt synsfunksjonen når fremtidens helsevesen planlegges.

Livsstilen påvirker synet

Hans Torvald Haugo, Generalsekretær i Norges Optikerforbund. Foto: Kaia Means

Det er en sammenheng mellom hvordan vi lever og hvordan øynene våre har det. Flere av de kjente livsstilssykdommene skaper også synsproblemer. Høyt blodtrykk og unormalt kolesterol skaper endringer i øyets blodårenettverk som igjen kan skade synet. Ifølge Diabetesforbundet er det 375 000 mennesker i Norge med sukkersyke. Mange av disse får synsproblemer. Mange vet at en ukritisk livsstil er uheldig for helsen, men ikke alle vet at det kan påvirke synet.

Flere av de kjente øyesykdommene henger sammen med hvordan kroppen har det. Det er ikke bare økende alder som gjør at netthinnen får blødninger, at trykket i øyet stiger og at øyelinsen blir grå. Er du 20 år i dag og ønsker å bli gammel, må du ta grep om ditt eget liv. Dette er ikke bare godt for kropp og sjel, men også for hvordan du vil se når du blir gammel.

Pasientenes helsetjeneste

Primærhelsemeldingen gir klare signaler om at helsetjenester skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten langt fra der folk bor, til primærhelsetjenesten nært der folk bor. Kommunene får et større ansvar for helsetjenesten og krav til kompetanse hos den som skal yte helsehjelpen. Barn, voksne og eldre har synsutfordringer som kommunal helsetjeneste har ansvar for, men som de må bygge nettverk for å kunne ivareta.

- Syn og synsfunksjonen har i alle år vært litt på siden av resten av helsevesenet.

Kroppen kan ikke deles opp. I tradisjonell medisin er det vanlig å dele sykdomsproblemer i ulike kategorier og sende pasientene hit og dit. Dette vil helse- og omsorgsminister Høie ha slutt på. Han ønsker et helsevesen som setter pasienten i sentrum: Pasientens helsetjeneste. Men han har ikke sett at godt syn er viktig for at du skal kunne fungere selvstendig i fremtidens samfunn der du skal være selvstendig og kan bli avhengig av smartteknologi. Ser du ikke teknologien, kan du ikke bruke den.

Ta egen helse på alvor

I tradisjonell kinesisk medisin er målet å behandle årsaken til sykdom, ikke sykdommen i seg selv. I vårt fremtidige helsevesen må vi ta mer ansvar og sørge for en sunn sjel i et friskt legeme. Det norske samfunnet er avhengig av at dagens unge tar egen helse på alvor og allerede i dag tenker på hva de spiser, hvor fysisk aktive de er, og for eksempel om de vil utsette seg selv for belastningen ved å røyke. Samfunnets mål er at dagens unge skal leve et langt og godt liv med mindre hjelp fra helsevesenet - enn hva deres foreldre trenger.

Syn og synsfunksjonen har i alle år vært litt på siden av resten av helsevesenet. I fremtiden blir det viktig at samarbeidet mellom skolehelsetjenesten, fastlegen, lokal optiker og øyelege bedres slik at alle som bor i det flotte landet vårt kan fortsette å lære på skolen, kjøre bil dit de ønsker og oppleve naturen.

Synet er en meget viktig del av myndighetenes intensjon om at vi i fremtiden skal klare oss mer selv – også når vi blir gamle i eget hjem. Nettopp dette gjør at du må ta mer ansvar for eget syn!