TIPS

Ta kontakt med optiker hvis du har en eller flere av disse symptomene:

  • Klarer ikke å lese avisen
  • Rette linjer ser skjeve ut
  • Ser ikke fortauskanter
  • Kjenner ikke igjen folk på gaten
  • Blendes kraftig av lengre sollys eller møtende biler
  • Vanskelig å jobbe lenge foran pc
  • Øyesykdommer i familien
  • Synsfeil i familien
  • Hodepine
  • Dobbeltsyn

- Øynene våre er viktige for hele måten vi lever på. Blant annet får vi cirka 80 prosent av sanseinntrykkene våre gjennom synet. Derfor er det så viktig å ta godt vare på øynene. De fleste tenker ikke over hvor viktig synet er før de begynner å få problemer med det, for vi tar det nærmest for gitt, sier styreleder i Alliance Optikk, Jan Dokken.

Faste undersøkelser

Hvis vi skal ta godt vare på synet slik at det varer hele livet ut, er det viktig å undersøke øynene jevnlig.

- Vi har opprettet en forsikringsordning hvor du blir innkalt enten en gang i året, eller en gang hvert andre år. Det er nemlig viktig med jevnlige undersøkelser av øynene siden det gjerne er forandringer i øyetilstanden vi er ute etter å avdekke. Det kan være forandringer i selve synsstyrken, men det kan også være enkelte forandringer som kan avdekke sykdom som vi ser etter. Særlig øyesykdommen grønn stær er det viktig at vi finner tidlig. Blir den ikke riktig behandlet og i tide, kan det være svært alvorlig for vedkommende, forklarer Dokken.

Det finnes to litt ulike forsikringsordninger, men felles for dem at er kostnadene for de jevnlige synskontrollene er inkludert. I tillegg dekker øyehelseforsikringen også inntil fire eller åtte tusen kroner av kostnaden til nye glass, hvis styrken endrer seg med mer enn 0,5 dioptri og flere andre parametre, på den måten får man litt ekstra hjelp til å dekke de kostnadene som  vil komme for mange av oss før eller senere.

Erstatning etter ulykke

Begge forsikringene har en ulykkesdekning hvor det utbetales inntil 125 000 kroner som en engangserstatning hvis man utsettes for en ulykke som fører til varig redusert eller tapt syn.

- Sunn og god øyehelse er viktig gjennom hele livet, og det er viktig å være føre var.

- Noen personer må henvises til øyelege for konsultasjon, noe som kan bli aktuelt for mange av oss på et eller annet tidspunkt. Særlig hvis det er mistanke om funn av mulig sykdom. Problemet er imidlertid at det ofte er lange køer hos de offentlige øyelegene. Derfor har vi en ordning i den ene forsikringen der kostnader til konsultasjon hos øyelege dekkes med inntil kroner 10 000. Så kan du fritt velge om du vil benytte en privatpraktiserende øyelege. Da slipper man oftest å gå å vente så lenge, for det er heller ikke bra for helsen, sier Dokken.

Fra skolealder til pensjonsalder

Det kan fort bli store utgifter i forbindelse med barn som har problemer med synet, og som faller utenfor det offentlige systemet. En øyehelseforsikring kan tegnes fra du er syv år, det vil si helt fra de kommer i skolealderen. Problemer med synet kan nemlig ramme alle og uansett alder. Forsikringen kan tegnes til og med det året man fyller 67 år.

- Sunn og god øyehelse er viktig gjennom hele livet, og det er viktig å være føre var. Derfor bør man ha en ordning som gjør at man får sjekket synet jevnlig og hjelp til kostnadsdekningene. Da er dette en god ordning, avslutter Dokken.