Synet er nødvendig å bevare for at vi skal ha flere aktive, trygge og sunne leveår. Godt syn er god folkehelse. Ser du godt kan det være du tar det som en selvfølge, men godt syn er ikke det. Når synet reduseres, blir daglige aktiviteter mer utfordrende, kanskje umulig. Redusert syn påvirker helse og dermed livskvalitet. Svekket syn gir høyere risiko for fallulykker, ensomhet og depresjon. Nedsatt syn er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming i Norge.

Godt syn i alle livets faser

Hos babyer og små barn er normalt syn sentralt for utvikling av motorikk og sosialt samspill. Synet må fungere om en skal lære å mestre sin egen kropp, å gå og spise. For å kommunisere bruker vi mimikk og kroppsspråk for å uttrykke følelser og speile andre.

- Når du blir eldre øker risikoen for øyesykdommer.

Når barn begynner på skolen stilles det nye og økte krav til synet. Normalt syn og øyne som fungerer godt sammen er nødvendig når barnet skal utvikle lese- og skriveferdigheter. Det krever at en raskt kan flytte blikket fra nært til avstand for å se klart på tavlen mens en skriver eller leser. Det er vanskelig og slitsomt om du er langsynt. I Norge er langsynthet vanligere enn nærsynthet på skolen. Studier viser at ukorrigert langsynthet har sammenheng med lavere prestasjon i skolen. Det er viktig at foreldre og lærere er oppmerksomme. Kanskje synet påvirker barnets leselyst?

For unge voksne og yrkesaktive økes kravet til velfungerende og godt syn ofte på grunn av arbeid på data og ved bruk av smarttelefoner og lesebrett. Langvarig og statisk nærarbeid gir belastning på nakke og rygg. Det er en klar sammenheng mellom ukorrigerte synsfeil og muskelplager. Riktige briller eller kontaktlinser og synsergonomisk tilrettelagt arbeidsplass forebygger plager om du er studerende eller yrkesaktiv.

Synet viktig for å klare seg selv

Når du blir eldre øker risikoen for øyesykdommer. Mange eldre har synstap på grunn av diabetes og slag. Norsk seniorpolitikk har som mål at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. For at du skal kunne klare deg selv, er godt syn av betydning for daglige gjøremål som for eksempel matlaging, lesing og hobbyer, men også å ta medisiner og følge opp egen helse.

- De som er i arbeid har rett til å få synsundersøkelse og arbeidsbriller dekket av arbeidsgiver.

Godt syn er minst like viktig for kommunikasjon og sosialt samspill når vi er gamle som når vi er barn. Dette fordi vi ofte får redusert hørsel med alderen og da bruker synet for munnavlesning, tolking av mimikk og kroppsspråk.

Når undersøkes synet?

Synet hos babyer og småbarn undersøkes på helsestasjonen. Syn hos skolebarn undersøkes ikke systematisk, så foreldre må selv sørge for synsundersøkelse hos optiker. Dette er like viktig for barn som tenåringer. Unge voksne som skal ta førerkort må ha synsattest, og i den forbindelse undersøkes synet. For voksne kan syn på nært hold bli utfordrende og mange går til synsundersøkelse.

De som er i arbeid har rett til å få synsundersøkelse og arbeidsbriller dekket av arbeidsgiver. Eldre som kjører bil må dokumentere at de har godt nok syn til å kjøre, og må ha regelmessig undersøkelse og attest etter fylte 70 år. Det er derfor viktig å tenke på synet selv og ikke ta godt syn for gitt!

Symptomer på dårlig syn

Symptomer på dårlig syn kan være mange; problemer med å lese liten skrift og å lese i dårlig lys. Det kan være mysing, uklart syn på avstand og vansker med å se klart på og lese tekst på TV, eller at man ser dårlig ved kjøring i mørket.

- Regelmessig synsundersøkelse er en investering for et godt syn og god helse.

Tegn på øyesykdom og synstap kan være at man ikke kjenner igjen folk man møter på gaten, ikke lenger klarer å lese aviser, at dørkarmen ser skjev ut, at man bommer når man skjenker i koppen eller at man ikke ser fortauskanten. Optikeren din er autorisert helsepersonell og de fleste optikere har rett og plikt til å bruke medisinske øyedråper for utvidet undersøkelse av øyebunnen. Dette for å avdekke tidlige tegn til øyesykdom og synstap. Optikere har henvisningsrett til øyelege.

Undersøk synet regelmessig

Synsundersøkelse og kartlegging av synskrav danner grunnlaget for best mulig tilpassing av briller, kontaktlinser eller andre synshjelpemidler og synsergonomi. Dette kan forebygge unødvendige syn- og muskelplager hos barn, unge og voksne. Vårt mål er at alle skal se best mulig så lenge som mulig. Regelmessig synsundersøkelse er en investering for et godt syn og god helse. Optikere er førstelinje helsepersonell og er lett tilgjengelig over hele landet. Bli oppmerksom på synet ditt. Godt syn er god helse.