Nå er hun utdannet optiker med master i Optometri og Synsvitenskap, Allmenn optometri, og jobber ved Specsavers i Stavanger. Veim har studert ved Norges eneste optikerutdanning på Høgskolen i Buskerud og Vestfold på Kongsberg, og hun forteller at etter flere år med mangel på optikere, har interessen for faget nå begynt å ta seg opp igjen. 

Krevende

Optometristudiet innehar en kombinasjon av realfag og helsefag, og er en utdanning som krever mye egeninnsats.

- Det er et krevende studie med mye arbeid. I starten må man gjennom en del tunge fag som matematikk, biologi og fysikk, sier Veim. 

Hun påpeker at det blir kjekkere etterhvert, men at det holdes et høyt nivå hele studiet gjennom. Skolen har en egen klinikk med pasienter der studentene jobber som en del av utdanningen, og i tillegg inneholder optometristudiet en praksisperiode som gir verdifulle erfaringer.

Å hjelpe andre

Det å hjelpe andre til å se bedre, er en av faktorene Veim la mest vekt på da hun bestemte seg for å studere optometri.

- Synet er veldig viktig, og mennesker er redd for å miste det. Da er det kjekt å kunne utgjøre en forskjell og gjøre en persons hverdag mye bedre, sier hun.

Selv om hun har tatt masterutdanning blir det få endringer i stillingsinstruksene. Grunnen til at Veim tok masterutdanningen i Allmenn optometri, er rett og slett for å bli flinkere i jobben hun gjør som optiker.

- Med den kunnskapen jeg nå har innenfor fagfeltet med øyesykdommer, blir jeg bedre på å oppdage eventuelle avvik raskere, forteller hun.

Behov for optikere

Arbeidsmarkedet for optikere har rom for mange flere nyutdannede, og Veim kan fortelle at det er enkelt å få jobb i bransjen etter endt studie.

- Og man blir vel litt mer ettertraktet som optiker ved å ta videreutdanning og master.