Når man er i den aldersgruppen man kaller 40 pluss, skjer det noe spesielt, og lesesynet skiller lag fra avstandssynet. Hvis man benytter briller før denne alderen, klarer man seg som regel med én brille og ser godt på både lange og korte avstander med den samme brillen.

Knut Evanger, Optiker. Foto: Privat

– Rundt 45-årsalderen trenger de fleste en tilleggsforstørrelse på nært hold for å kunne lese godt, forteller optiker Knut Evanger.

Han tilføyer at man kan kompensere noe ved å bruke godt leselys, men at all erfaring tilsier at man før eller siden trenger en korreksjon som gir økt forstørrelse på nært hold.

Synet blir neppe ødelagt hvis man bruker feil styrke på brillene eller ikke begynner med briller når man egentlig burde, men man vil lettere kunne slite på nært hold og oppleve at man blir fortere trøtt dersom man for eksempel jobber mye foran en dataskjerm.

Kona forlanger synstest

Cirka hvert annet år kan det være passende å foreta en synstest, for synet er i stadig forandring. Endringene skjer gjerne raskest til å begynne med, for deretter å gå litt saktere etter hvert som man blir eldre.

– Frem til fylte 55 ville jeg tatt en synsundersøkelse hvert annet år. Deretter holder det kanskje med en test av korreksjonen hvert tredje år, sier Evanger.

– Ved å se på øyebunnen, kan det si noe om den generelle helsetilstanden.

Men mange menn tar ikke initiativet til å gå til synstest på egen hånd. Det er gjerne slik at mannen utsetter å skaffe seg briller, og vi hører ofte at 45-åringen kommer til optikeren og forteller at det ikke er noe galt med øynene, men at kona har bedt ham ta en synstest.

– Jo lenger en venter, desto verre er det. Utviklingen av øynene går sin gang, på samme måte som at alderen gjør at man blir grå i håret, forklarer Evanger.

Avdekker øyesykdommer

Optikeryrket har gjennomgått en rivende utvikling de siste 30 til 40 årene. Derfor vil en synsundersøkelse i dag ikke utelukkende dreie seg bare om selve styrken man måtte trenge. Det gjøres nemlig en helhetsvurdering av øynene og synstilstanden.

– Ved å se på øyebunnen, kan det si noe om den generelle helsetilstanden, med ikke minst den grønne stæren som den skumle varianten. Ved høyt øyetrykk og synsfeltutfall er det viktig at personen kommer raskt til øyelege for behandling, sier Evanger.

Mens det er forholdsvis enkelt å operere grå stær, blir man aldri kvitt den grønne varianten, men man kan sette i verk tiltak med medisinering som gjør at den ikke utvikler seg videre.

Heller en gang for mye

– Den viktigste forskjellen på kvinner og menn når det gjelder helsespørsmål generelt, er at kvinner er mye flinkere til å følge opp sin egen helse enn det menn er. Det samme gjelder når det kommer til synshelsen. Dette bør menn ta inn over seg, og innse at det er viktig å få undersøkt øynene regelmessig, avslutter Evanger.