Brekke er en av ca. 700 000 høreap - paratbrukere i Norge. Som lastebilsjåfør må han motta ordrer og holde kontakt med kunder mens han er i arbeid. Høreapparatene hans er proppfulle av ny teknologi. – Høreapparatene kan ta inn lyden fra både mobiltelefon, musikkspiller og TV. De hjelper meg til å beholde jobben. Det be - tyr mye for meg, for firmaet og for samfunnet som slipper å ha meg som NAV-kunde, humrer han.

Resultatene fra den nylig gjennomførte spørreundersøkelsen om hørsel, EuroTrak 2012, tyder på at mange venter for lenge før de skaffer seg høreapparat. Dermed blir de sosialt isolert, mer deprimert og får unødige problemer på jobben. Moderne høreapparater med flott design og ny teknologi kan hjelpe folk til å beholde både jobben og humøret.

Hører det som blir sagt

En annen yrkesaktiv som har skaffet seg høreapparater er Inger Hokstad. Hun driver eget firma, og leder BA-Nettverket (nettverk for bedre samspill mellom aktørene i bygge- og anleggsbransjen) med mange møter. – Jeg synes høreapparatene er helt fantastiske! Nå hører jeg faktisk det som blir sagt både i forsamlinger, i telefonen, på TV og radio og hjemme. Jeg er rett og slett «på nett» igjen, sier hun. Apparatene hennes er nesten usynlige der de henger diskret bak øret. – Jeg vegret meg litt fordi jeg tenkte at høreapparater er for de som hører skikkelig dårlig og at de er plundrete å bruke, men disse er jo både lettvinte og nette, sier hun stolt.

Alle andre «mumler»

I BA-Nettverket leder hun mange seminarer, med mange spørsmål, svar og diskusjoner underveis. For et år siden innså hun at hørselen var blitt så dårlig at hun hadde problemer med å høre alle som «mumlet» i møtene. Inntil da hadde hun avfeid innspill fra familien med at «jeg hører da ikke SÅ dårlig!» Hun tok affære da hun logisk resonnerte seg frem til at mulig - heten var større for at hennes egen hørsel var dårlig enn at samtlige TV-kanaler, samtlige mobiltelefoner, skuespillere, venner og fami - lie snakket «utydelig» eller «med dårlig lyd». Kort tid etter besøket hos øre-nese-hals-klinikken hadde hun apparatene på ørene. – Å få høreapparat var bare helt fantastisk. Det vil si, de første ukene var jeg temmelig amper. Plutselig hørte jeg så godt at alt ble bråkete. Jeg husker jeg kjeftet på familien og ga dem beskjed om at det måtte da gå an å spise frokost litt stillere, sier hun og ler.

Viser dem frem

I dag, ett år senere, er hun en ivrig høreapparatambassadør. – Når jeg kommer i forsamlinger sier jeg «Se, jeg har fått høreapparat! Nå hører jeg som en ørn, og hører alt dere sier!» – og skaper litt latter. – Jeg er veldig stolt av dem, og er positivt overrasket over at de er så lettvinte og behagelige å bruke. Jeg har dem på hele tiden, og er glad for at jeg ikke ventet enda lenger, sier Inger Hokstad. – Jeg hadde inntrykk av at i forsamlinger med mange lydkilder var høreapparat veldig vanskelig. Jeg har ikke noe problem med høreapparat i forsamlinger i det hele tatt, har til og med brukt høreapparat på LidiLido-konsert med mye lyd, forteller hun.

Ikke vent for lenge 

EuroTrak-undersøkelsen viser at mange blir ekstra slitne av å gå uten høreapparat. 47 prosent hørselshemmede uten høreapparat sier at de er fysisk utmattet mot slutten av dagen, mens det tilsvarende tallet blant høreapparatbrukerne er 33 prosent. – Dette viser hvor viktig det er at man ikke venter for lenge med å kontakte lege eller hørselsklinikk hvis man begynner å høre dårlig. NAV gir økonomisk støtte til høreapparater, så det er ingen grunn til at man skal falle utenfor selv om hørselen svikter, sier Trine Paulsen som representerer høreapparatleverandørene i Norge.