- Nyere forskning viser at synet og hørselen, våre to viktigste sanser, jobber sammen og utfyller hverandres funksjon i større grad enn tidligere antatt. Mennesker med nedsatt funksjon i en av disse sansene bruker den andre sansen ubevisst for å tolke, og omforme informasjonen fra lyd til bilde, eller fra bilde til lyd. I en samtale bruker vi også øynene til å forstå hva den andre sier. Er det flere som er med i en samtale kan dette gi store utfordringer for en som har redusert hørsel, forklarer Jan Dokken som er styreformann i Alliance Optikk.

I dag er det over 250 000 brukere av høreapparater, eller cirka fem prosent av befolkningen, i løpet av få år vil andelen av hørselsproblemer øke tre til fire ganger. Det blir anslått at rundt 20 prosent av befolkningen i den vestlige delen av verden kan ha behov for et hørselshjelpemiddel for å fungere bedre i samfunnet.

Når det gjelder syn bruker åtte av ti briller daglig til å gå med, eller til å lese:

- Brillebruk er så vanlig i dag at få ser på dette som et handikap. Nedsatt hørsel og nedsatt syn kommer begge naturlig med alderen og bør derfor kontrolleres jevnlig. Å gå til optikeren er naturlig, men å gå til en audiograf, spesialisten på hørsel, gjør man så sent som mulig i livet og gjerne først når de rundt en er lei av å gjenta beskjeder og at beskjeder blir misforstått, sier Dokken.

Vanskelig å få kontrollert hørselen?

Det kan være vanskelig å få kontrollert hørselen, få høreapparat eller service på høreapparater i Norge i dag.

Audiografer er for det meste ansatt på sykehus eller hos en øre-nese-hals spesialist og på begge steder er ventelistene lange. Og det er i hovedsak frivillige organisasjoner som Hørselshemmedes landsforbund (HLF) som tilbyr service på høreapparater. Å få tilpasset høreapparater eller få justert på innstilling av lyden har også tildels lange ventelister. Stortinget og regjeringen er klar over dette og hørselsomsorgen i Norge er under endring og denne endringen må komme raskt.

- Antall audiografer må økes og tilgjengeligheten til denne yrkesgruppen må bedres. Teknologien på de nye digitale høreapparatene krever høy kompetanse for å gi brukeren et godt resultat, i tillegg må det bli lettere å få testet hørselen på et sted som har normale åpningstider, sier Dokken.

Optikere som kan syn, og gi service på høreapparater

Dokken har gått i bresjen for at optikere både kan kontrollere synet, men også bidra når det kommer til hørsel. En slik ordning var vanlig på 1960 og 70 tallet og nå får denne praksisen sin renessanse gjennom etableringen av organisasjonen HearMe som driver opplæring av ansatte i optiske butikker slik at de kan gi service til brukere av høreapparater.

- I tillegg kan man få veiledning i vedlikehold av sine høreapparater. I disse optikerbutikkene kan en også få skiftet lydslanger og andre deler som blir utslitt eller ødelagt. Er det andre tekniske problemer med høreapparatene kan de sende høreapparatene til leverandørens serviceverksted for reparasjon, avslutter Dokken.