I 2020 vil en million nordmenn oppleve vanskeligheter med å følge en normal samtale. Det er to hovedgrunner til det. Først og fremst en aldrende befolkning, men også at vi omgir oss med stadig flere støykilder. En million av oss vil bare på et usynlig handikap og risikerer å falle utenfor, både sosialt og i arbeidslivet. Hørselstap er Norges nasjonalhandikap. Den berører oss alle, enten vi er rammet selv eller som foreldre, ektefeller og livspartnere, som kollegaer og venner.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 60 000 medlemmer, og vi er verdens største hørselsorganisasjon. Vi arbeider for å gjøre hverdagen din enklere, i tillegg til å forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

HLF eier og driver HLF Briskeby, som både er en videregående skole og et kompetansesenter for hørselshemmede. Elevene på skolen oppnår gode faglige resultater og har høy trivsel. Mange hørselshemmede opplever mestring for første gang etter å ha vært på kurs hos oss. De har fått god hjelp til å stå i hverdagen som hørselshemmet.

Hørselsskader er enkelt å forebygge, men lar seg dessverre ikke reparere. 500 000 nordmenn har tinnitus, av dem har ca. 85 000 det i invalidiserende grad.

I fjor slo Verdens helseorganisasjon (WHO) alarm om at 1,1 milliarder unge mennesker står i fare for hørselsskader som følge av høy lyd rett i øret.  Derfor jobber HLF også med forebygging.  Gjennom aksjonen «God Lyd i barnehagen» ønsker vi å forebygge hørselsskader blant barn og ansatte. Ungdomsorganisasjonen vår deler ut 100 000 gratis ørepropper til russen, og til festivaldeltakere landet rundt.

Gjennom vår årlige kampanje «Hvert Øre Teller» tilbyr vi gratis hørselstesting og hørselshjelp på stands over hele landet. Målet er blant annet å få myndighetene til å være med å ta ansvar for vårt usynlige nasjonalhandikap. WHO har slått alarm, men norske myndigheter er dessverre ikke på banen. Kunnskapen har riktignok økt siden middelalderen – vi borer ikke lenger hull i kraniet på folk for å slippe ut tinnitus. Likevel; sist hørsel ble undersøkt i Norge var på midten av 1990-tallet. Mye har skjedd med befolkningen siden den gangen. HLF jobber med å få hørsel og tinnitus inn i den store folkehelseundersøkelsen som skal gjennomføres i 2017. Oppgradert kunnskap vil være en god og nødvendig start for å få grep om vårt usynlige nasjonalhandikap.

 

Anders Hegre, Generalsekretær HLF