- Barna er veldig godt kjent med en del CD'er som vi spiller under måltidet. De er glade i Lillesøster og de er glade i Albert Åberg. I løpet av dagen har vi også en rolig stund der vi prøver å få barna til å roe seg ned og da bruker vi klassisk musikk, forteller Cristea-Sørli.

Det hender også at de ikke spiller lydbøker i plenum, men kanskje bare samler tre eller fire barn som hører på bøkene.

Flinke familer

I Sørhellinga barnehage har de inntrykk av at familiene også er flinke til å bruke lydbøker:

- Det virker som om mange hører på lydbøker hjemme også, det merker vi på barnas kunnskap om lydbøker, sier hun.

Lydbøker for alle

Alle kan ha godt av å høre på lydbøker, ikke minst gjelder det synhemmede:

- Jeg har ingen egne erfaringer med synshemmede barn, men de kan helt sikkert ha veldig godt av å høre på lydbøker. Det skaper innlevelse og det skjer noe magisk med alle barn når de lytter til lydbøker hvis innholdet fenger. Uansett om barn har en funksjonshemming eller ikke så er lydbøkene med på å utvikle både fantasien, innlevelsen og språket. Vi merker jo for eksempel når vi spiller Knudsen & Ludvigsen, så fanger barna opp dialekt og begynner kanskje å snakke trøndersk. Dette kan ofte være barnas første møte med andre dialekter, og er artig å observere, avslutter Cristea-Sørli.

For mange er lydbøker en viktig inngangsport til egen lesing. Så å skape leselyst og læringsvilje hos barnet ditt gjennom morsomme, mystiske og spennende historier på lydbok er nok en god idé.