Nå sitter vi med hele ansvaret for at forskningsprosjektene ikke skal stoppe opp her i landet. Grunnen til dette er at ALS-forskere ved NTNU fikk avslag på sin søknad om støtte fra Norsk forskningsråd.

Stiftelsen er dessverre ikke stor nok til å yte nok midler til denne forskningen da dette er svært dyrt. Vi håper derfor at så mange som mulig vil hjelpe oss og støtte stiftelsen slik at vi kan kjempe videre for å finne svarene og opprettholde det vi har fått i gang i forhold til ALS-forskning. Vi mener bestemt at det er det offentliges ansvar å bevilge midler til forskning på denne alvorlige sykdommen. Inntil det offentlige tar sitt ansvar er vi avhengige av hjelp og støtte fra enkeltmennesker.

Vi kan ikke være passive og se at denne lidelsen rammer stadig flere mennesker. Vi jobber hardt for å få økt fokus på ALS i Norge slik at alle skal vite hva ALS er og hvordan den rammer. Dere skal vite at ALS ikke bare rammer den som får sykdommen, men også de som står de rammede nært. Vi håper dere tar dere tid til å besøke vår hjemmeside, der kan dere lese om oss, støtte stiftelsen og hjelpe oss å spre budskapet.

http://www.alsnorge.no/

Med vennlig hilsen

Mona H Bahus, leder i Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe