- De fleste pasientene som kommer til oss er voksne over 18 år. Snittalderen er nok rundt 30, men vi har også pasienter på 50, sier Mats Fredriksen som er overlege på spesialpoliklinikk ved Klinikk for psykisk helse på Sykehuset i Vestfold.

Det er særlig på to områder hvor de voksne pasientene møter utfordringer knyttet til ADHD i det daglige. Det ene området er knyttet til evnen til å holde målrettet oppmerksomhet, og det andre området knytter seg til humør og tålmodighet.

- Vi har mange som strever i det daglige både på jobben og privat. De får gjerne problemer med å organisere seg i det daglige og føler seg ofte slitne, nedstemte, eller utbrente. Disse pasientene forklarer ofte at dagen blir vanskelig å gjennomføre, fordi de har problemer med å holde seg til planen, skaffe oversikt eller fullføre i tide, sier han.

Det går på å rekke alt de skal, på å prioritere riktig og rett og slett holde styr på alle gjøremålene. Mange opplever også rastløshet, uro og har problemer med humørsvingninger og sinnekontroll, forklarer Fredriksen.

Forskningsprosjekt

I juni disputerte Fredriksen med sin doktoravhandling ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Han ledet nemlig et forskningsprosjekt om medikamentell behandling hos voksne med ADHD. Prosjektet var støttet av Rådet for psykisk helse, som søkerorganisasjon for finansiering gjennom Extrastiftelsen.

- Kort fortalt fant vi ut at de fleste voksne har stor nytte av å bli behandlet med medisiner i voksen alder. Vi hadde lite forskningsbasert kunnskap om effektene av medikamentell behandling over tid, og det ville vi studere nærmere i denne undersøkelsen, forteller Fredriksen.

Medikamentell behandling

I studien, som varte i ett år, hadde de lavt frafall av pasienter underveis, og rundt to tredjedeler av pasientene brukte fortsatt medisinene etter at året var omme.

- Denne gruppen foretrakk å bruke medisiner og mange oppga at de følte seg betydelig bedre med medikamentell behandling enn uten. For den siste tredjedelen som sluttet på medikamenter, oppga mange at de sluttet på grunn av bivirkninger, for eksempel kunne noen miste matlysten, andre ble kvalme, fikk hjertebank og noen kunne oppleve stress, sier Fredriksen.

Ingen fikk alvorlige bivirkninger.