Det kommer stadig interessante nyheter fra den viktige forskningen rundt diagnosen ADHD. To separate studier fra henholdsvis Storbritannia og Brasil la i fjor frem funn som tydet på at diagnosene for ADHD hos barn og voksne kan være forskjellige. Konklusjonen kom forskerne frem til på bakgrunn av at man oppdaget at mange unge voksne som fikk ADHD-diagnosen ikke hadde hatt den som barn. Funnene ble offentliggjort i tidsskriftet (Journal of) American Medical Association (JAMA) Psychiatry.

Voksne med sterkere symptomer

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tilstanden kjennetegnes ved blant annet konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. I de to nevnte studiene ble det gjort funn som tydet på at voksne som får diagnosen ADHD ofte har sterkere symptomer enn hva barn har. Og symptomene som blir forsterket er nettopp konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet.

Ikke ADHD som barn

Det har lenge vært kjent at ADHD blant barn kan fortsette inn i voksenalderen, og man har antatt at de voksnes ADHD var en fortsettelse fra barndommens ADHD. Nettopp derfor var funnene til studien ved King's College London så overraskende. Forskerne ved Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience oppdaget at nesten 70 prosent av de unge voksne som deltok i deres studie, og som hadde fått diagnosen ADHD, ikke hadde møtt de diagnostiske kriteriene for lidelsen i barndommen. Kort tid etter den engelske studien ble en ny brasiliansk studie om begynnende ADHD hos voksne publisert i JAMA Psychiatry. Denne studien identifiserte også en stor andel unge voksne med ADHD som ikke hadde hatt lidelsen i barndommen.

Kjønnsforskjeller

Etter at den britiske studien ble offentliggjort fremhevet Dr Jessica Agnew-Blais fra King's College London nødvendigheten av større forståelse for voksne med ADHD.

  • Selv om ADHD oppstår hos circa fire prosent av voksne så er det relativt få voksne som blir diagnostisert eller behandlet for lidelsen. Det er viktig at vi legger til grunn en utviklingsmessig tilnærming for å forstå ADHD, og at fravær av diagnose i barndommen ikke skal forhindre voksne med ADHD fra å motta klinisk oppmerksomhet.

Den britiske studien fant også at andelen voksne kvinner og menn som hadde ADHD var ganske lik. Dette i motsetning til ADHD blant barn, hvor gutter utgjør et klart flertall.

Undertrykker symptomer

Det er mindre vanlig med hyperaktive symptomer hos voksne enn hos barn med ADHD, men det kan se ut til at konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemene vedvarer hos mange. I enkelte tilfeller kan problemene til og med bli forsterket. Voksne klarer i større grad enn yngre å undertrykke symptomer i sosiale sammenhenger, slik at disse ikke merkes. Imidlertid kan allikevel symptomene være til stede og påvirke livskvaliteten. En studie fra University of Georgia, publisert i juni 2016 i Medicine and Science in Sports and Exercise, påviste at trening er viktig for personer med ADHD. Selv små doser med trening viste seg å redusere symptomene forbudet med ADHD,

Dårlig beslutningstaking

Det antas at voksne med ADHD beregner gevinster og tap annerledes enn friske personer når de tar beslutninger. Imidlertid antas det også at det sentralstimulerende virkestoffet metylfenidat kan normalisere dette. Det vanligste ADHD-medikamentet i Norge inneholder metylfenidat. Årsaken til at metylfenidat og beslutningsprosesser kobles sammen finner vi i metylfenidat sin påvirkning på signalstoffet dopamin. Dopamin spiller en viktig rolle i læring og beslutningstaking. Mennesker med ADHD antas å ha et uregelmessig dopaminsystem, og en hypotese er at metylfenidat stabiliserer dette systemet til en viss grad. Mye tyder på at virkestoffet bidrar til at mennesker med ADHD blir mindre hyperaktive og mer fokuserte.

Riktig medisin

Flere studier har vist at ADHD-pasientene er, med eller uten medisiner, mer impulsive enn en frisk kontrollgruppe. Pasientene ser i disse studiene ikke ut til å bruke all tilgjengelig informasjon til å ta sine avgjørelser. Imidlertid viser det seg ofte at når ADHD-pasientene blir medisinert så skjer det en forbedring. De blir ikke mindre impulsive, men de tar bedre beslutninger. På bakgrunn av disse studiene er det viktig at voksne med ADHD får riktig diagnose, slik at de deretter kan få riktig behandling.