- Dette er et kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn – et kostnadsfritt lavterskeltilbud. Det er det første i landet, og faktisk det eneste vi har klart å oppdrive i verden, sier Kristin Stokke, daglig leder ved Stine Sofie Senteret.

- I praksis så ønsker vi å hjelpe de voksne til å kunne være best mulige voksne for barn som har hatt traumatiske opplevelser. For barna sin del handler det blant annet om å lære litt om hvordan hjernen og følelsene fungerer. Det gjøres ved hjelp av undervisning, men mest gjennom aktiviteter.  

Lek, trygghet og mestring

Men først og fremst er Stine Sofie Senteret et sted der man skal oppleve glede, trygghet og mestring. Senteret er et tilbud til barn opptil 18 år, som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, der de sammen med omsorgspersoner får et seks dager langt opphold med lek, mestring, undervisning og samtaler. Både voksne og barn skal ta med seg både lærdom om seg selv og sine hjem igjen, og ikke minst får familiene en pause i en vanskelig hverdag.

Barna bor på senterets område, som huser 15 boenheter, sammen med eventuelle søsken og foreldre, beredskapsforeldre eller andre trygge voksne, fra mandag til lørdag.

Aktivitetene tilpasses de som er på besøk, og spenner fra kanoturer, fjellklatring, maling og tegning til å lage film som vises fram på en avslutningsfest mot slutten av oppholdet. Det skal være et morsomt opphold, med mye lek, samtidig som at de alvorlige tingene får plass.

- De voksne får forhåpentligvis lære mye om det å se barna i lys av det de har opplevd, og forstå barnets reaksjoner. Mange av de voksne har dessuten også opplevd mye vanskelig selv, og det går på det å forstå mer av egne og barnas reaksjoner. Vi håper de voksne kan forstå mer av hvordan barna reagerer og håndterer forskjellige ting, og at de lærer seg hvordan de igjen kan håndtere det. Men det handler også om det å se barna le, leke og ha det gøy, og vi ønsker å lære de voksne å være aktive medlekere.

- Vold rammer ofte det helt grunnleggende i en familie

Man antar at omkring én av syv barn i Norge opplever seksuelle overgrep, at én av 10 barn opplever vold mellom foreldre, og at én av åtte opplever grov psykisk eller fysisk vold fra omsorgspersoner.

Vold og overgrep kan forandre en familie, og det blir ofte mindre plass til gode opplevelser. Derfor vil senteret hjelpe familiene til å finne tilbake til tryggheten, gleden og leken, og dessuten hjelpe familiene til å ha et godt samspill seg imellom.

- Vold og overgrep rammer ofte helt grunnleggende og nødvendige kvaliteter hos en familie, som tillit og trygghet. Når tryggheten forsvinner, bruker familiene mye av sin mentale kapasitet på å gå i beredskap, være på vakt, og bekymre seg for framtiden. Dette gjør at andre viktige deler av livet blir tåkelagt. Det gir rett og slett mindre plass til gode opplevelser både alene og sammen. Det kan svekke opplevelsen av samhold og det kan bidra til ensomhet. Det kan også være mye sorg. Familier kan gå i oppløsning, drømmen om et familieliv kan gå fullstendig i stykker, sier Stokke.

Viktig å se barnet i lys av de vanskelige opplevelsene

Noe av det viktigste foreldre eller andre omsorgspersoner gjør for et barn som har opplevd vold er å skape trygghet og oversikt, og dessuten å ta voksenrollen i relasjonen; ta ansvar for egne følelser og la barnet uttrykke sine.

- Det er også viktig at den voksne ser barnet i lys av hva de har opplevd. Det betyr at det kanskje vil være situasjoner der barnet reagerer annerledes enn den voksne forventet. Når barnet reagerer "uvanlig" er det fordi han eller hun har det vanskelig. De trenger hjelp til å finne ro og få oversikt, og de trenger ikke kjeft, sier Stokke.

Hun trekker spesielt frem viktigheten av at barnet selv skal få lov til å bestemme hvor mye de vil snakke om de vanskelige opplevelsene han eller hun har hatt.

- Og sist men ikke minst; foreldre bør leke masse med barnet sitt. Det gjelder også foreldre til ungdom, så tilpass leken. Lek er nødvendig for utvikling, men gjennom lek legger man også til rette for spontanitet, for latter, øyeblikk av frihet fra bekymringer og man bygger opp under samhold.

Føles trygt å ha noe til felles

Stine Sofie Stiftelse ble opprettet i august 2000 etter de brutale drapene i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000, og jobber for alles rett til en barndom fri for vold. Deres arbeid skjer gjennom frivillige midler, og fokus er å bedre barns rettsikkerhet, og forhindre at barn blir utsatt for vold og overgrep.

Deres arbeid har resultert i flere lovendringer som styrker barns rettigheter i voldssaker, og dessuten at det er bevilget flere midler og en større innsats i arbeidet for barn som har opplevd vold, samt deres pårørende.

Etter tre litt forsiktige første uker er Stine Sofie Senteret klare for å ta imot flere barn og voksne, og Stokke forteller de fortsatt har ledige plasser i tiden frem mot jul. Senteret tok imot sine første besøkende i august.

- Det er veldig godt å endelig få åpne senteret. Nå har vi tenkt og planlagt i lang tid, sier Stokke.

- Det har gått veldig bra nå i starten, og vi får positive tilbakemeldinger fra de som har vært her. Det de spesielt sier noe om er at de føler seg trygge her, og at det har vært trygt og godt å treffe mennesker som har opplevd det samme som dem. Det er noe som ikke nødvendigvis trenger å bli sagt høyt, men man vet at man har noe til felles.

- Dessuten hører vi at vi er veldig snille mot hverandre, og at det er et vennlig sted. Også er det jo gøy, og barna synes det er fint å få nye venner.

En uke på Stine Sofie senteret er en uke som er litt annerledes enn det vanlige, noe Stokke mener kan være viktig for et barn og en familie som har opplevd noe traumatisk. Dette er det eneste tilbudet der man får møte andre over tid, for å gjøre gode opplevelser sammen i familien og sammen med andre.

- Hensikten er jo at man får en pause i en ganske strevsom hverdag, og får føle seg frie. Også oppdager man nye ting om seg selv og familien; man får opplevelsen av at man har mye glede, og at det er mye man kan og får til. Det er noe de skal kunne bruke videre når de kommer hjem.

 

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret ble etablert i Grimstad i august i år, i regi av Stine Sofies Stiftelse.

Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn og unge (0-18 år), deres trygge omsorgspersoner, samt søsken. Senteret tilbyr seksdagers kursopphold med fokus på mestring, trygghet og glede.

Konseptet bygger opp under følgende fyrlykter:

  • Styrke fellesskapet
  • Forstå barn i lys av hva de har opplevd
  • Samlek - foreldre som aktiv medleker
  • Skape nye fortellinger
  • Skape glede og positive opplevelser
  • Bedre forståelse av egne og andres følelser

Senteret har i dag 20 ansatte hvorav 11 er fagpersoner, som pedagoger, sykepleiere, politi og sosionomer.

Kursuken varer fra mandag til lørdag og består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og rekreasjon. Ukene tilpasses de besøkende, men faste innslag er en velkomstsamtale og en informasjons- og filmkveld på ankomstdagen, en tur i dyreparken, og fredagstaco og festkveld med egenkomponert «familie-is» på fredagen.

Et opphold på Stine Sofie Senteret er helt kostnadsfritt, og også reisen til og fra kursstedet i Grimstad dekkes.

For å få innvilget opphold på senteret må ett eller flere av kriteriene under være oppfylt:

  • Utsatt for vold, overgrep eller opplevd vold i nær relasjon i henhold til straffelovens kapittel 25 og 26
  • Anbefaling fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende, terapeut, barnevernet, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep eller tilsvarende.
  • Tilkjent voldsoffererstatning

Søknadsskjema finner du på Stine Sofies Stiftelse sine nettsider: stinesofiesstiftelse.no. Senteret holder åpent hele året med unntak av i juli.