Miriam Angell, overlege på Orgiosenteret. Foto: Anna Lovise Ødegård

ADHD- begrepet knyttes til tre kjernesymptomer: konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet, og denne beskrivelsen passer gjerne best til gutter mellom 5 og 12 år. Men det finnes også en gruppe, helst jenter, hvor ikke hyperaktiviteten er like fremtredende. Disse sitter gjerne stille og forsiktig i et hjørne, uten å kreve noen plass. Men de strever ofte med å holde oppmerksomheten, og kan derfor ha store problemer på skolen. De har mindre utagerende atferd, og blir således mer sjelden henvist til utredning, forteller overlege på Origosenteret, Miriam Angell Vestin.

- Barn med ADHD er ofte hyperaktive og derfor mer synlig, men et barn med ADD vil ha store problemer med å konsentrere seg, så de blir sjeldent oppdaget før de begynner på skolen. Og det er ikke alltid så lett å oppdage dem der heller.

Viktig med samarbeid

I utredningen med barn med ADD legges det stor vekt på et samarbeid med foreldre og skoleverket gjennom hele prosessen.

- Målet er at barnet skal mestre skoledagen gjennom funksjonsbedring, og det er derfor det er så viktig at disse barna blir fanget opp tidlig.

- Vi er veldig nøye med at utredningen gjøres i samsvar med foreldrene, fordi de kjenner barnet sitt best, sier Vestin og fortsetter:

- Så må vi samarbeide med både foreldre og lærere for å hjelpe barnet best mulig. En løsning kan være at barnet får sitte lenger frem i klasserommet hvis det har problemer med å få med seg hva læreren sier. Det kan også være bra at hun har to sett med skolebøker, sånn at hun får gjort leksene sine hjemme, selv om hun glemmer bøkene på skolen. Det er viktig med forståelse av hvordan møte barnet, med korte beskjeder, struktur og forutsigbarhet.

Et barn med ADD kan slite i skolesammenheng, og de kan streve med sosiale kontakter. Dette kan føre til barna utvikler andre problemer.

- Et barn kan kjenne veldig på dette selv, det preger dem at de ikke får til det de andre barna får til. Dette kan  føre til dårlig selvfølelse, og andre lidelser som angst og depresjon. Målet er at barnet skal mestre skoledagen gjennom funksjonsbedring, og det er derfor det er så viktig at disse barna blir fanget opp tidlig.