Berit Bryn Jensen er styreleder for landets eldste brukerorganisasjon innen psykisk helse, Landsforeningen We Shall Overcome, og vet å se verden nedenfra. Akkurat det siste kan ofte forstyrre rådende tenkemåter innen psykisk helsevern, men Bryn Jensen gir seg ikke. Med faglig styrke, stort mot og smertefull erfaring som pårørende, er hun krystallklar.

Ødelagte liv

- Alle helseforetak er pålagt å gi medisinfrie tilbud, men det skjer ikke. Jeg tenker ikke minst på tilbud for psykosepasienter. Tvangsmedisinering fører til økende antall pasienter med kroniske sykdommer. For mange blir uføretrygdet i ung alder og for mange dør. Kort sagt er resultatet ødelagte liv i stedet for en god og verdig hverdag, sier Bryn Jensen og viser til boken «En psykiatrisk epidemi» av Robert Whitaker.

Erfaringsbasert

Medisinsk behandling skal i utgangspunktet gi bedre helse, men det er utallige eksempler på at det gjør mer skade enn gagn i psykisk helse. Problemet er å dokumentere dystre tall på grunn av sviktende data. Ifølge Bryn Jensen vet myndighetene om dette. Det er på tide at erfaringsbasert kunnskap tas i bruk i et større omfang.