Etter en trøblete barndom ble Angelica Kjos påført rusavhengighet. Dette førte til at hun havnet i ruspsykose, og slet med hallusinasjoner.

– Jeg gikk på 28 ulike medikamenter samtidig. Jeg var likegyldig til livet, og hadde ikke noe å stå opp til. Så fikk jeg tilbud om musikkterapi, sier hun.

Angelica forteller at musikkterapien har gitt henne livsgleden tilbake, og har hjulpet henne med å komme i kontakt med undertrykte følelser.

– Psykosen min slapp plutselig i en terapitime. Jeg kommer aldri til å glemme det øyeblikket. Det var helt utrolig, forteller hun.

Skriver sanger

Angelica og musikkterapeuten hennes, Hans Petter, møtes en gang i uka. Hva de gjør på timene varierer etter dagsformen.

– Har jeg hatt en dårlig dag, setter jeg meg bak trommesettet og slår ut alt sinnet. Så spiller vi sammen og improviserer, sier hun.

De lytter også til musikk. Noen ganger fordi det passer til sinnsstemningen den dagen, andre ganger for inspirasjon.

– Jeg skriver en del sangtekster som vi setter melodi til. Det er slik jeg får ut følelsene mine, sier Angelica.

Nå har hun til og med fått platekontrakt. I november har hun release-konsert på Ingensteds i Oslo. Hennes første singel heter ”Løvetann”.

Føler seg lettere

Angelica synes at musikkterapien gjør det lettere å gå i de andre behandlingene hun får.

– Når jeg går fra musikkterapien, føler jeg meg alltid lettere. Det har gjort meg mer stabil, sier hun.

Hun har vært innlagt på flere institusjoner tidligere, og har ofte følt at fokuset på diagnoser og problemer blir overveldende.

– Sykdomsfokuset gjør at jeg føler meg veldig liten, og får meg til å følge at det er jeg som er skrudd sammen feil. Men i musikkrommet blir vi likestilte. Der føler jeg meg som en ressurs, og ikke en feilvare, forteller Angelica.

Spiller konsert sammen

Den 12. oktober arrangerer Hans Petter, og fire andre musikkterapeuter, en konsert kalt ”Rockcovery”. Konserten er gratis, og skal foregå på Sub Scene i Oslo.

– Jeg og Hans Petter har hatt flere spillejobber sammen, og vi kaller oss ”Diva and the Doctor”. Vi skal opptre med fire sanger på konserten, sier Angelica.

I tillegg til de to, kommer det musikanter fra DPS, psykiatrisk avdeling, kriminalomsorgen, barnevernet og rusomsorgen.

– Jeg vil vise andre hvor bra musikkterapi kan være, og vil ta terapien ut av terapirommet. Jeg har opplevd mye fælt. Å ta med musikkterapien ut i den virkelige verden handler for meg om å bygge opp positive erfaringer, som jeg kan ta med meg videre i livet, forteller Angelica.

 

Musikkterapi har dokumentert effekt

 

Hans Petter Solli jobber som musikkterapeut på Lovisenberg DPS i Oslo, og har jobbet innen feltet i 15 år.

 

– Musikkterapi handler om sammenhengen mellom musikk og helse. Musikalsk deltakelse brukes her i utredning, behandling og oppfølging av brukere og pasienter, sier Solli.

Musikkterapi er en profesjonell praksis, som krever en 5-årig mastergrad. I Norge tilbys dette på Universitetet i Bergen, og på Norges Musikkhøgskole i Oslo.

– Det finnes rundt 400 musikkterapeuter i Norge i dag. I tillegg til å jobbe med rus- og psykisk helse, arbeider de i eldreomsorgen, barnevernet, kriminalomsorgen, på sykehus, med flyktninger, på skoler og i barnehager, sier Solli.

Øker motivasjonen

 

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi både ved psykoser, og ved rus og avhengighet. Forskning viser at musikkterapi har effekt på flere områder.

– Studier viser at motivasjonen øker, og at følelser kommer til uttrykk. I tillegg forbedres kommunikasjons- og relasjonsevnene til pasienten, sier han. 

– Musikkterapi handler om å finne igjen håp og tro på egne muligheter gjennom musikk. På den måten støtter musikkterapien opp om brukerens egen bedringsprosess, sier Solli.